WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 27 maja 2024

Wybory 2018

Wybory 2017


Uchwała nr 1/ 2017
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z  dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie kalendarza czytnności wyborczych w roku 2017.


Wrzesień 2017r.

 
Wybory  Prorektora  ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej
 
Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się 12 września  2017 r.  o godz . 8:30  
w sali 50 ( ul. ks. J. Popiełuszki)
 
Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prorektora następuje przez  Rektora do dnia 21 sierpnia 2017 r.
            (karta zgłoszenia- załącznik nr 1).
 
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata na Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie lustracyjne 

     

Uchwała nr 2/2017
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.Uchwała nr 3/2017
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 12 września 2017r.
w sprawie dokonania wyboru Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


 

Wybory 2016


Uchwała nr 1/2016

Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza uzupełniających czynności wyborczych.


 
MAJ 2016 R.

Wybory Prodziekana Wydziału Filologicznego
 

24 maja 2016 r. godz.10:00, sala 305
Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Prodziekana Wydziału Filologicznego
 
Uwaga: Kandydatury wraz z zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz.15.00, pokój 201.
 
Zgłoszenie kandydatów na Prodziekana następuje przez Dziekana a kandydaci na Prodziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego -załącznik nr 5 i 6) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana.

 
Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz członka Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego


24 maja 2016 r. godz.11:00, sala 305
Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów
 
24 maja 2016 r. godz.11:30, sala 305
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora
-  wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
 
24 maja 2016 r. godz. 12:15, sala 305
Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora
-  wybór 5 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów


Uwaga: Kandydatury do w/w grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce
   Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 29 kwietnia
   2016 r. do godz.15.00 pokój 201.

 
Wybory Prodziekana Wydziału Społeczno - Ekonomicznego

 
24 maja  2016 r. godz.13:00,  sala 305
Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 
Uwaga: Kandydatury wraz z zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej  Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz.15.00, pokój 201.
 
Zgłoszenie kandydatów na Prodziekana następuje przez Dziekana a kandydaci na Prodziekana składają wła - ściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego -załącznik nr 5 i 6) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną przekazane za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych do Biura Lustracyjnego IPN.

Załącznik 1: Karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Filologicznego
 
Załącznik 2: Karta zgłoszenia kandydata do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno – Ekonomicznego
 
Załącznik 3: Karta zgłoszenia kandydata do Rady Wydziału Wydziału  Społeczno – Ekonomicznego
 
Załącznik 4: Karta zgłoszenia kandydata na Prodziekana Wydziału Wydziału  Społeczno – Ekonomicznego
 
Załącznik 5: Oświadczenie lustracyjne
 
Załącznik 6 : informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Uchwała nr 2/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie uzupełnienie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych.

Załącznik 
 

Uchwała nr 3/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej
 Wyższej Szkoły Zawodowej w KoninieUchwała nr 4/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału FilologicznegoUchwała nr 5/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimiUchwała nr 6/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimiUchwała nr 7/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno Ekonomicznego w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktoraUchwała nr 8/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktoraUchwała nr 9/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.Uchwała nr 10/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 64/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2015 r.

 

Uchwała nr 11/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 12/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 Uchwała nr 13/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 

Uchwała nr 14/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 

Uchwała nr 15/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 

Uchwała nr 16/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego przez nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 
Uchwała nr 17/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 18/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: wyborów  uzupełniających

Załącznik

Uchwała nr 19/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.Uchwała nr 20/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.Uchwała nr 21/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 

Uchwała nr 22/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 23/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Filologicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 24/2016
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Technicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


 

Wybory 2015
Wybory uzupełniające do Uczelnianej Komisji Wyborczej


W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przesyłam w załączeniu Uchwałę nr 27/VI/XI/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Kartę zgłoszenia Kandydata na członka UKW. Termin zgłaszania kandydatów na członka UKW upływa w dniu 7 grudnia 2015 r. Karty zgłoszeń kandydatów na członka UKW należy składać w Biurze Rektora na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Karta zagłoszenia


                                                                                                                                      


Senat powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie 5 członków, w tym:


1) Przewodniczący – prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol (nauczyciel akademicki – Katedra Zarządzania i Logistyki);

2) Zastępca Przewodniczącego –  dr Anna Stolarczyk-Gembiak (przedstawiciel Rektora – nauczyciel akademicki, Kierownik Katedry Filologii).

3) Członkowie:

- mgr Ewa Janeczek
(nauczyciel akademicki - Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej)

- mgr Małgorzata Dudziak
(pracownik niebędący nauczycielem akademickim – specjalista ds. administracyjno gospodarczych);

- Miriam Bobrowska
(studentka kierunku „filologia angielska” I rok);


Uchwała 278/V/XII/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej


Uchwała nr 1/2015

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

z dnia 16 stycznia 2015 r.
 

w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015.

 
Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012.572 tj. z póź.zm.) oraz § 58 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowej Wyższej Zawodowej w Koninie stanowiącej załącznik do uchwały Nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z póź.zm.)
 
uchwala się, co następuje:
§ 1
 
Ustala się szczegółowy kalendarz czynności wyborczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie w brzmieniu:
 

LUTY 2015 r.


Wybory Kolegium Elektorów Uczelni oraz przedstawicieli do Senatu i Konwentu
 
24 lutego 2015 r. godz.9.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

- wybór 22 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów


24 lutego 2015 r. godz.12.00, sala 5b

Zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich

- wybór 3 przedstawicieli do Konwentu z listy zgłoszonych kandydatów
 
24 lutego 2015 r. godz. 14.00, sala 5 b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora

-  wybór 6 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
-  wybór 3 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów
 
24 lutego 2015 r. godz.16.00, sala 5 b

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

- wybór 4 przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 2 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Konwentu

Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
 
 
 
Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz członków Rady Wydziału
Wydział Społeczno – Humanistyczny

 
25 lutego 2015 r. godz.9.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

- wybór 11 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
 
25 lutego 2015 r. godz.11.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora

- wybór 3  przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów
 
25 lutego 2015 r. godz.12.30, sala 5b

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów
 
Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
 
Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz członków Rady Wydziału
Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

 
 
25 lutego 2015 r. godz.13.30, sala 5b


Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

-  wybór 11 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów


25 lutego 2015 r. godz. 15.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora

-  wybór 3 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
-  wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów
 
25 lutego 2015 r. godz. 16.00, sala 5b

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów
 
Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać  na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
 
 
 
 
 
Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów  oraz członków Rady Wydziału
 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska

 
 
25 lutego 2015 r. godz.17.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

- wybór 11 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów


25 lutego 2015 r. godz. 18.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora

- wybór 3 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów


25 lutego 2015 r. godz.18.30, sala 5b

Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów

Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
 
MARZEC 2015 r.

WYBORY REKTORA
 
3 marca 2015 r. godz.11.00, sala 5b

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybór Rektora

 
Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 24 lutego 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.

Kandydaci na Rektora zobowiązani są zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.) do złożenia Uczelnianej Komisji Wyborczej „Oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8), a w przypadku jego wcześniejszego złożenia przez kandydata „Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8). Wyżej wymienione dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją, czy jest to oświadczenie lustracyjne, czy informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego i dostarczyć do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201  po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Rektora. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
 
 
Wybory Prorektorów

 
10 marca 2015 r. godz. 10.00, sala 5b

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów - wybór Prorektorów
 
Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prorektorów wraz ze zgodą kandydata składane jest na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, przez Rektora – Elekta.
 
Kandydaci na Prorektora zobowiązani są zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.)
do złożenia Uczelnianej Komisji Wyborczej „Oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8), a w przypadku jego wcześniejszego złożenia przez kandydata „Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 8). Wyżej wymienione dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją, czy jest to oświadczenie lustracyjne, czy informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego i dostarczyć do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201  po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prorektora. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
 
 
 
 
Wybory Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego
 
 
10 marca 2015 r. godz. 12.00, sala 5b

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Dziekana
 
 
Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 03 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.

Kandydaci na Dziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 8) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Biura Lustracyjnego IPN.
 
 
Wybory Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 
 
10 marca 2015 r. godz. 14.00, sala 5b

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Dziekana
 
Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 03 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
Kandydaci na Dziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 8) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Biura Lustracyjnego IPN.
 
 
Wybory Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 
 
10 marca 2015 r. godz. 16.00, sala 5b

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Dziekana
 
Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1 do dnia 03 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.

Kandydaci na Dziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 8) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Biura Lustracyjnego IPN.
 

24 marca 2015 r.

 

Wybory przedstawiciela do Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (drugi termin)

24 marca 2015 r. godz.8:45, sala 5b

 

Wybory przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich (druga tura)

24 marca 2015 r. godz.9:00, sala 5b

 
Wybory przedstawicieli do Senatu 
 
24 marca 2015 r. godz.10.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

- wybór 8 przedstawicieli do Senatu z listy zgłoszonych kandydatów

 
Wybory Prodziekanów  Wydziału Społeczno-Humanistycznego
 
24 marca 2015 r. godz. 12.00, sala 5b

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Prodziekanów
 
Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prodziekanów następuje przez  Dziekana – Elekta.

Kandydaci na Prodziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 8) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Biura Lustracyjnego IPN.
 
 
Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego
 
24 marca 2015 r. godz. 13.00, sala 5b


Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
- wybór 3 przedstawicieli do Rady Wydziału
 
 
Wybory Prodziekanów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 
24 marca 2015 r. godz. 14.00, sala 5b


Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór  Prodziekanów
 
Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prodziekanów następuje przez  Dziekana – Elekta.

Kandydaci na Prodziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 8) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Biura Lustracyjnego IPN.
 
 
Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 
24 marca 2015 r. godz.15.00, sala 5b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
- wybór 3 przedstawicieli do Rady Wydziału
 
 
 
Wybory Prodziekanów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 
24 marca 2015 r. godz. 16.00, sala 5b

Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Prodziekanów
 
Uwaga: Zgłoszenie kandydatów na Prodziekanów następuje przez  Dziekana – Elekta.

Kandydaci na Prodziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 8)do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Prodziekana. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych przekazane do Biura Lustracyjnego IPN.
 
 
Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Budownictwa,
Mechaniki i Inżynierii Środowiska

 
24 marca 2015 r. godz.17.00, sala 5b


Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora
- wybór 3 przedstawicieli do Rady Wydziału
 
Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 17 marca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                      Przewodniczący
                 Uczelnianej Komisji Wyborczej
 
                                                                                                      prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol

Uchwała nr 60/ 2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 7 maja  2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych dla powołanego przez Rektora PWSZ w Koninie w kwietniu 2015 r. Wydziału FilologicznegoMAJ 2015 R.
 
Wybory Wydziałowego Kolegium Elektorów oraz członków Rady Wydziału
Filologicznego


 
26 maja 2015 r. godz.11.00, sala 103 b


Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

- wybór 11 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
 
26 maja 2015 r. godz.11.45, sala 103 b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora

- wybór 3  przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów

 
26 maja 2015 r. godz.12.30,  sala 103 b


Zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

- wybór 2 przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów z listy zgłoszonych kandydatów
- wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału z listy zgłoszonych kandydatów
 
Uwaga: Kandydatury do w/w wymienionych grup wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać  na piśmie na ręce Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 19 maja 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
 
 
 
CZERWIEC 2015 R.

 
Wybory Dziekana Wydziału Filologicznego oraz członków Rady Wydziału
Filologicznego

 
 
9 czerwca 2015 r. godz. 11.00, sala 103 b


Zebranie wyborcze Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór Dziekana
 
9 czerwca 2015 r. godz. 12.00, sala 103 b

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

- wybór 3 przedstawicieli do Rady Wydziału
 
 
Uwaga: Kandydatury wraz ze zgodą kandydata należy zgłaszać na piśmie na ręce  Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, do dnia 2 czerwca 2015 r. do godz.15.00 pokój 201.
 
 
Kandydaci na Dziekana składają właściwe oświadczenie (oświadczenie lustracyjne/informacja  o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 1) do Przewodniczącego UKW PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pokój 201, po wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r. Koperty zawierające ww. dokumenty zostaną przekazane za pośrednictwem Biura Kadr Dydaktycznych do Biura Lustracyjnego IPN.
 
         Przewodniczący
                 Uczelnianej Komisji Wyborczej
 
                                                                                                      prof. nadzw. dr hab. Mirosław Hamrol
 

Uchwała nr 2/2015

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

z dnia 16 stycznia 2015 r.


Załączniki:
  1. Wzory kart zgłaszania kandydatów na członków Kolegium Elektorów Uczelni, Wydziałowych Kolegiów Elektorów, do organów jednoosobowych oraz do organów kolegialnyc

 

Uchwała nr 3/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 10 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015.

Uchwała nr 4/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni

Uchwała nr 5/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Konwentu Uczelni


Uchwała nr 6/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Senatu Uczelni


Uchwała nr 7/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowych Kolegiów Elektorów


Uchwała nr 8/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rad Wydziałów Uczelni w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Uchwała nr 9/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 19 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015.


Uchwała nr 10/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 11/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Konwentu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich

 

Uchwała nr 12/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 13/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora

 

 

Uchwała nr 14/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 

Uchwała nr 15/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Uchwała nr 16/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez pracowników niebędących nauczycielami akademickim
iUchwała nr 17/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli  do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału
Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


 

Uchwała nr 18/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli  do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału
Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia
naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 19/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

Uchwała nr 20/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału
Społeczno-Humanistycznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 

Uchwała nr 21/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela  do Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 22/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 

Uchwała nr 23/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 
 

Uchwała nr 24/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 
 

Uchwała nr 25/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

        

 

Uchwała nr 26/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 27/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Konini
e
 
 

Uchwała nr 28/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 
 

Uchwała nr 29/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


 

Uchwała nr 30/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

 

Uchwała nr 31/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 32/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koninie.Uchwała nr 33/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 03 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w KoninieUchwała nr 34/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 03 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.


 

Uchwała nr 35/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 03 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Dziekanów Wydziałów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Uchwała nr 36/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Prorektora ds. Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Uchwała nr 37/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 38/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Konini
e


 

Uchwała nr 39/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 10 marca 2015 r.
 w sprawie dokonania wyboru Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.


Uchwała nr 40/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

Uchwała nr 41/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Konwentu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich.


 

Uchwała nr 42/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie uzupełnienia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015.

 

Uchwała nr 43/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Senatu Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

 


Uchwała nr 44/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Prodziekanów Wydziałów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 

Uchwała nr 45/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rad Wydziałów Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktoraUchwała nr 46/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych w roku 2015.


Uchwała nr 47/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie uzupełnienia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktoraUchwała nr 48/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela  do Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 49/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie uzupełniającego dokonania wyboru przedstawiciela do Konwentu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich


Uchwała nr 50/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora


Uchwała nr 51/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 52/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 53/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 54/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 55/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Konini
e

 

Uchwała nr 56/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 57/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie powtórzenia wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


Uchwała nr 58/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 24 kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę nr 57/2015 w sprawie powtórzenia wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie
.Uchwała nr 59/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie dokonania wyboru Prodziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 


Uchwała nr 60/ 2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 7 maja  2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych dla powołanego przez Rektora PWSZ w Koninie w kwietniu 2015 r. Wydziału Filologicznego.

Załączniki :

Załącznik 1:   KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW                 
                    
Załącznik 2:   KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY WYDZIAŁU
 
Załącznik 3:   KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DZIEKANA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
 

Uchwała nr 61/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie  ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów


Uchwała nr 62/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie  ustalenia list prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału  w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora i pracowników niebędących nauczycielami akademickimiUchwała nr 63/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru  przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 64/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 65/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Filologicznego przez nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 66/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieUchwała nr 67/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Wydziału Filologicznego przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Uchwała nr 68/2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Rady Wydziału Filologicznego Uczelni w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktoraUchwała nr 69/ 2015
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Dziekana Wydziału Filologicznego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki