WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 30 maja 2024

Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

- projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin realizacji: styczeń 2009 - grudzień 2014

Strona projektu: www.ebook-wse.pl

Projekt "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku" stanowi rozwiązanie problemu ochrony praw autorskich przy publikacjach elektronicznych dzięki wykorzystaniu technologii Adobe Content Server 4* (ACS 4).

Celem projektu jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Główne założenia projektu to:

  • stworzenie internetowego systemu gromadzenia, przechowywania, udostępniania (Adobe Content Server 4) i pozycjonowania (ranking) publikacji wydawanych przez wydawnictwa uczelni wyższych z terenu całej Polski,
  • zgromadzenie w bazie 8000 publikacji ze 100 wydawnictw ze 100 szkół wyższych,
  • promocja polskiej nauki poza granicami kraju – koncentracja polskich publikacji naukowych w jednym serwisie wpłynie z pewnością na wyższą pozycję (pozycjonowanie) w rankingach najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych przy użyciu kluczowych słów w różnych językach powiązanych z nauką ogółem i jej poszczególnymi działami,
  • zapewnienie równego dostępu do publikacji z dostępnej bazy, wszystkim podmiotom nauki za pośrednictwem infrastruktury informatycznej,
  • wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Szkoły wyższe biorące udział w projekcie (udostępniające swoje publikacje na mocy umowy licencyjnej), otrzymają bezpłatny dostęp do kompletu zgromadzonych w ramach projektu publikacji.

Projekt obejmuje stworzenie i prowadzenie elektronicznej bazy recenzowanych publikacji naukowych z numerem ISBN przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, która jest realizatorem projektu. Udostępniane będą przez portal internetowy przy użyciu technologii ACS 4. Korzystanie z publikacji będzie możliwe przy użyciu bezpłatnego programu Digital Editions, obsługiwanego przez wszystkie komputery PC oraz czytniki e-booków. Raz uzyskana publikacja po zarejestrowaniu się może być czytana na sześciu różnych urządzeniach bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (wystarczy je autoryzować po zarejestrowaniu się) nawet po przeinstalowaniu systemu, czy wymianie dysków twardych. Projekt zakłada nawiązanie współpracy ze 100 bibliotekami szkół wyższych. Dzięki projektowi biblioteki zredukują koszty uzyskania przeciętnej publikacji ponad dwukrotnie. Dodatkowo każda ze 100 bibliotek w ramach projektu pozyska nieodpłatnie 8000 tytułów publikacji naukowych, co daje razem 800 000 książek elektronicznych. Czytelnicy będą mogli wygodnie korzystać ze zdematerializowanej formy publikacji i będą sprawniej poruszać się po tekście dzięki wbudowanej w Digital Editions wyszukiwarce zwrotów. Projekt zakłada pozyskanie 1000 publikacji z każdego roku od 2007 – 2009 oraz po 1000 z każdego roku w trakcie trwania projektu. W bazie będą też umieszczane publikacje naukowe innych wydawnictw naukowych, bez uiszczania opłaty za możliwość umieszczenia publikacji w bazie. Publikacje zostaną również udostępnione innym beneficjentom po kosztach ich przygotowania, zgodnych z umową licencyjną podpisaną pomiędzy wydawcą a Wnioskodawcą.

Dostęp do bazy e-booków będzie możliwy również poza bibliotekami. Wszyscy czytelnicy będą mogli korzystać z publikacji po uprzednim zalogowaniu się do ogólnie dostępnego serwisu i dokonaniu opłaty za konkretną pozycję, która w całości zostanie przekazana wydawcy. W wyniku udostępniania innym odbiorcom e-booków właściciel platformy nie będzie generował zysku.

Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym, na skalę europejską, oraz wpływać będzie na rozwój polskiego piśmiennictwa naukowego.

W Polsce wydawanych jest ok. 240 publikacji naukowych na milion mieszkańców rocznie, w krajach 15-UE wskaźnik ten wynosi ponad 750. Projekt ma na celu przyczynianie się do zniwelowania tej różnicy. Z dokonanego przeglądu zawartości zasobów największych bibliotek uniwersyteckich wynika, że bieżący dostęp z jednego miejsca do wszystkich publikacji uczelnianych ukazujących się w Polsce jest niemożliwy. Fakt ten powoduje znaczne utrudnienia w dostępie do danych i badań.

Udostępnianie polskich publikacji (które ukazują się również w innych językach) skoncentrowanych w systemie internetowym obejmującym wiele wydawnictw może ułatwić dostęp studentom i naukowcom zza granicy.

Całkowita kwota realizacji projektu to 14 563 798,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki