WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 27 maja 2024

Samorząd Studentów PWSZ w Koninie


 
Samorząd Studentów to organizacja działająca na podstawie ustawy: 
Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
Mówi ona, że Samorząd to ciało, do którego należą wszyscy studenci, w tym przypadku 
- studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.


 
***
 
Jesteśmy chętni do pomocy i otwarci na współpracę,  jeżeli masz ciekawy pomysł lub problem i potrzebujesz pomocy - zapraszamy do Samorządu Studentów!

 

Historia

Samorząd Studentów PWSZ w Koninie powstał w 1998 r. i jest najważniejszą organizacją studencką na Uczelni. Jego członkowie reprezentują interesy studentów przed władzami PWSZ, biorą udział w pracach Senatu, Konwentu, Radach Wydziałów i Komisjach Uczelnianych.

Pracują także nad dokumentami regulującymi zasady działalności studentów. Efektem ich pracy była nowelizacja regulaminów (2007 r.): Samorządu Studenckiego, Rady Mieszkańców Domu Studenta, pomocy materialnej. W 2007 r. studenci utworzyli Komisję ds. Organizacji Studenckich.

Studenci samorządowcy to dynamiczna grupa młodych ludzi, dzialajacy na wielu płaszczyznach życia uczelnianego. Organizują szkolenia dla pierwszego roku studiów z zakresu praw i obowiązków studenta, opiniują podział środków na działalność socjalną i kulturalną studentów, współpracują ze wszystkimi organizacjami na Uczelni, wspierają działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

Konińscy studenci są organizatorami ogólnopolskiej konferencji dla Samorządów Studenckich „Komunikacja interpersonalna w życiu studenta i absolwenta”. Jej celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki negocjacji i perswazji. Ostatnia edycja konferencji odbyła się w Ślesinie od 23 do 26 lutego 2012 r.

Samorząd każdego roku organizuje Juwenalia, a także akcje i koncerty charytatywne. Aktywnie działa w zwalczaniu z nałogami wśród studentów, organizując konferencje na ten temat, a wspólnie z Klubem HDK PCK promuje wśród studentów Honorowe Krwiodawstwo.


 
Pierwsze Juwenalia zorganizowano w już 1999 r., czyli w pierwszego roku akademickiego, wtedy jeszcze w Wyższej Szkole Zawodowej.


Działalność Samorządu Studentów


Działalność Samorządu Studentów w roku akademickim 2014/2015:

 

- Szkolenie dla studentów I roku z zakresu "Praw i obowiązków studenta".

Z
biórka krwi pod hasłem "Nieś pomoc, masz ją we krwi" - zorganizowana 23 października 2014 roku przez Klub HDK PCK przy PWSZ w Koninie oraz Samorząd Studentów pod patronatem honorowym Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof. dr hab. Mirosława Pawlaka oraz Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Podczas zbiórki krwi przeprowadzono również konkurs wśród krwiodawców, w którm fundatorami nagród byli: Helios Konin, MOSiR Konin Hala Widowisko - Sportowa w Koninie, Pizzeria LeLe. Zebraliśmy ponad 30 litrów krwi.


- Otrzęsiny dla studentów I roku - Samorząd Studentów we współpracy z Klubem Enklawa 20 listopada 2014 roku zorganizował Otrzęsiny dla studentów I roku. Podczas imprezy przeprowadzono konkursy, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody.

 

- Mikołajki dla dzieci z pieczy zastępczej - Mikołajki pod nazwą „Świąteczne harce” dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu konińskiego odbyły się 18 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Uczestniczyło w nich pięćdziesięcioro dzieci wraz z opiekunami. Imprezę otworzyła dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. rozwoju i promocji. Następnie powitała wszystkich w murach uczelni mgr Dorota Kaźmierczak z Zakładu Pracy Socjalnej, kierownik Zespołu do ds. Pieczy Zastępczej w PCPR w Koninie. Imprezę rozpoczęto od malowania dzieciom twarzy oraz zumby, którą poprowadziła Monika Flis, studentka II roku bezpieczeństwa wewnętrznego. Następnie dzieci robiły kartki i ozdoby świąteczne, które zawiesiły na choince. Wszyscy dostali od Mikołaja paczki, które wcześniej przygotowali studenci. Mikołaj przeprowadził też dla dzieci quiz z nagrodami, bawił się z nimi przy muzyce i dał się sfotografować razem ze wszystkimi chętnymi.

- Zbiórka krwi pod hasłem "Zostań bohaterem - oddaj krew" - zorganizowana 15 stycznia 205 roku przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PWSZ w Koninie. Zebrano wspólnie ponad 25 litrów krwi. 
Partnerami akcji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, PCK Oddział Rejonowy w Koninie, Samorząd Studentów PWSZ KONIN

- Bal w Domu Dziecka w Nowym ŚwiecieSamorząd Studentów PWSZ w Koninie wraz ze studentami II roku Bezpieczeństwa wewnętrznego ze Studenckiego Koła Naukowego "Bastion" zorganizowali 6 lutego 2015 roku, Walentynki dla dzieci z Domu Dziecka w Nowym Świecie. Oprawą muzyczną zajął się Dj Wojas, czyli Piotr Wojaczyk.

Zbiórka krwi pod hasłem "Zrób przelew życia - Oddaj krew" - zorganizowana 19.03.2015 przez Klub HDK PCK przy PWSZ w Koninie. Podczas zorganizowanej akcji zarejestrowało się 103 krwiodawców, krew oddało 73 osób, tym samym zebraliśmy ponad 32 litry krwiPartnerami akcji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, PCK Oddział Rejonowy w Koninie, Samorząd Studentów PWSZ KONIN, CALYPSO FIRNESS CLUB KONIN, firma HEN-KON. 
Poboru krwi dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwolecznictwa w Kaliszu.

 

Działalność Samorządu Studentów w roku akademickim 2013/2014:

 

- Szkolenie dla studentów I roku z "Praw i obowiązków studenta".

- II Budowlana Zbiórka Krwi - w ramach Studenckiego Koła Naukowego "BOB". Zebraliśmy ponad 23 litry krwi.


- Szkolenia i warsztaty dla studentów Samorząd Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie we współpracy z Biurem Rekrutacji, Karier i Współpracy z Absolwentami zorganizował cykl szkoleń dla studentów naszej Uczelni. W trakcie zajęć przygotowywali się oni do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne. Uczestniczyli w nich studenci różnych kierunków, głownie działający w  Samorządzie Studentów. Warsztaty przeprowadziła mgr Anna Kotarska.

- Drzwi Otwarte - w ramach promocji PWSZ w Koninie, Samorząd przygotował stoisko z informacjami o Kołach Naukowych i Organizacjach Studenckich, które działają w PWSZ w Koninie oraz zachęcał młodzież do podjęcia nauki na naszej Uczelni. 

- III Budowlana Zbiórka Krwi - w ramach Studenckiego Koła Naukowego "BOB". Zebraliśmy ponad 20 litrów krwi.

- Juwenalia Konin 2014 - 16-17 maj 2014. Pierwszego dnia Juwenaliów, czyli w piątek 16 maja, na koncerty, które pierwszy raz po wielu latach odbywały się na Placu Wolności, przyszło ok. 500 uczestników. Wszyscy wykonawcy się sprawdzili, ale najbardziej podobał się występ niezwykle energetycznego Alexa van ReeVe. W sobotę, po tradycyjnym przekazaniu kluczy do bram miasta ruszyła muzyczna machina. Dwa tysiące ludzi zgodnie kołysało się m.in. z zespołem Majka, Ranczo Group i „Folk Street”, potem porządnie rozgrzało się przy „regałowych” rytmach z TaLLibem. Na zakończenie wystąpił Mrozu, gwiazda tegorocznych konińskich Juwenaliów.


 

Parlament Studentów

 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem ogółu studentów jest Parlament Studentów


Jest organem uchwałodawczym Samorządu Studentów i w jego skład wchodzą:
 

- członkowie Zarządu Samorządu Studentów,
- starostowie lat poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
- przedstawiciele Kół Naukowych i Organizacji Studenckich działających na terenie Uczelni,
- przedstawiciele Rad Mieszkańców Domów Studenta.


 


Do kompetencji Parlamentu Studentów należy m.in. opiniowanie wydawanych przez organy Uczelni aktów normatywnych ważnych dla środowiska studenckiego, wybór Zarządu Samorządu Studentów, przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Uczelni, Komisji i innych organów Samorządu Studentów.

Terminy posiedzeń Parlamentu Studentów ogłaszane są 7 dni przed planowanym posiedzeniem na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.


 
Posiedzenia Parlamentu Studentów są otwarte dla wszystkich studentów.


Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki