WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 19 czerwca 2024

Ś.P. PAN PROFESOR STEFAN BOSIACKI

Ś.P. PAN PROFESOR STEFAN BOSIACKI...
 
Pan profesor Stefan Bosiacki od 1989 roku pracował jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Turystyki i Rekreacji poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W tejże Uczelni w latach 1990-1996 pełnił funkcje Dziekana Wydziału oraz w latach 1996-2002 Prorektora ds. Studiów. Od początku swojej pracy w AWF pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Turystyki.

Pan profesor Bosiacki pełnił wiele znaczących funkcji w środowisku akademickim,między innymi był członkiem Rady ds. Kultury Fizycznej i Turystyki przy Prezydencie RP, był ekspertem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem ówczesnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej i wielu innych gremiów.

W latach 2001-2008 sprawował dwukrotnie funkcję Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., oraz Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Związek Pana profesora z Uczelnią konińską sięga 2000 roku,kiedy z Jego inicjatywy utworzono nową specjalność kształcenia – ekonomika turystyki, która później została przekształcona w kierunek: turystyka i rekreacja.

Od początku swej pracy w PWSZ w Koninie Pan profesor działał aktywnie na rzecz rozwoju Uczelni oraz środowiska lokalnego.

         Od 2001 do 2015 roku był członkiem Senatu Uczelni i Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Aktywnie działał w senackiej Komisji ds. Finansów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Pan profesor był kierownikiem Katedry Ekonomiki Turystyki i to Jego zasługą było między innymi uruchamianie nowych specjalności kształcenia na kierunku  turystyka i rekreacja.

         Był organizatorem kilku konferencji i seminariów naukowych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, dotyczących współczesnych problemów rozwoju turystyki w regionie konińskim. Aktywnie działał w pracach Uniwersytetu III Wieku w Koninie.

         W okresie pracy w PWSZ w Koninie był promotorem i recenzentem kilkuset prac dyplomowych. Jego seminarzyści z powodzeniem kontynuowali naukę na studiach II stopnia w polskich i zagranicznych uczelniach, a niektórzy uzyskali stopnie doktorskie.

Pan profesor Bosiacki był autorem wielu publikacji naukowych, członkiem komitetów wydawniczych i redakcyjnych licznych czasopism naukowych.

Wielokrotnie nagradzany był przez Rektorów PWSZ w Koninie.

Pan Profesor na zawsze pozostanie w Naszej pamięci.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki