WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Zarządzanie jakością

 
Studia są organizowane we współpracy
firmą TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. – jedną ze spółek Grupy TÜV Rheinland,
światowego lidera w dziedzinie systemów zarządzania jakością.


 
Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej wdrażania i procesu certyfikacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i urzędach administracji publicznej, a także metod i technik doskonalenia już istniejących systemów zarządzania jakością w świetle wymagań normy ISO 9001:2008. 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących wdrażać system zarządzania jakością, a także doskonalić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, a w szczególności dla pracowników działów jakości, doradców nadzoru nad systemem, przedsiębiorców i kadry menedżerskiej oraz pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością. 

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy, auditorzy jednostek certyfikujących oraz konsultanci ds. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej.

Plan studiów
 • Jakość na rynku konkurencyjnym
 • Jakość kształcenia w Polsce
 • System zarządzania jakością w strategii przedsiębiorstwa
 • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008
 • TQM - Total Quality Management
 • Komunikacja w świetle wymagań systemu jakości
 • Zintegrowane systemy zarządzania 
 • Zarządzanie procesem, reengineering procesów biznesowych 
 • Jakość rynku pracy w Polsce
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
 • Etyka pracy auditora
 • Certyfikacja i akredytacja w Polsce i w Unii Europejskiej
 • Proces certyfikacji 
 • Nowoczesne metody i techniki zarządzania jakością
 • Ekonomika jakości
 • Kultura organizacji przedsiębiorstwa
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 176 godzin
 • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Jakość na rynku konkurencyjnym
 • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
Absolwenci studiów otrzymają:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością
 • certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 wystawiany przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.,
 • zaświadczenie o umiejętności tworzenia dokumentacji systemowej,
 • zaświadczenie o znajomości wymagań normy EN-ISO 9001:2008
Absolwenci studiów mogą także przystąpić do egzaminu na Certyfikowanego Specjalistę ds. Jakości. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu przeprowadzonego przez TÜV Akademia oraz pokrycie jego kosztów (230 zł/certyfikat).

Koszt uczestnictwa
około 1600 zł/semestr
Informacje o studiach (156,02 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki