WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Języki obce w mediach i biznesie - studia drugiego stopnia

Specjalności:
  • medioznawstwo NOWOŚĆ
  • tłumaczenie specjalistyczne NOWOŚĆ
Celem studiów drugiego stopnia (profil praktyczny) na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” jest uzyskanie przez absolwentów pogłębionej interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z obszaru nauk humanistycznych, jako nauk tworzących podbudowę dla praktycznych zastosowań języków obcych w mediach i biznesie. Przygotowanie absolwentów do sprawnego posługiwania się głównym dla studiów językiem obcym co najmniej  na  poziomie C1Europejskiego Systemu  Opisu  Kształcenia Językowego, w tym  w zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla programu kształcenia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” oraz do posługiwania się dodatkowym dla studiów językiem obcym co najmniej na poziomie B2Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (jako użytkownik samodzielny).Kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego,  złożonego  charakteru  problematyki  języków  obcych  w  mediach  i  biznesie  oraz potrzeby uczenia się przez całe życie, a także dbałości o rozwój osobisty.

Absolwent studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym, oprócz wysokich kompetencji językowych (co najmniej na poziomie biegłościC1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: przekładoznawstwa specjalistycznego lub medioznawstwa. Legitymuje się znajomością drugiego języka obcego co najmniej na poziomie B2Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (jako użytkownik samodzielny).Ponadto posiada przygotowanie w zakresie wiedzy ekonomicznej, prawnej, a także dotyczącej współczesnych mediów oraz komunikowania społecznego. Umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, norm prawnych i uwarunkowań ekonomicznych. Posiada umiejętność porozumiewania się w sprawach zawodowych, zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Umieć organizować pracę grupową i jest gotów przewodzić. Absolwenta charakteryzuje postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej i kulturowej. Po ukończeniu studiów, w zależności od wybranej specjalności, absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza lub pracownika środków masowego przekazu. Może również podjąć działalność zawodową winnych instytucjach gospodarczych i kulturalnych, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języków, kultur, zasad funkcjonowania mediów i współczesnej gospodarki. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i badawczych. Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie), a także – po spełnieniu odrębnych warunków – zostać tłumaczem przysięgłym (sądowym).

Medioznawstwo. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w środkach masowego przekazu. Będzie mógł również podjąć działalność zawodową w innych instytucjach gospodarczych i kulturalnych, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języków, kultur, zasad funkcjonowania mediów.

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. na stanowiskach:
  • rzecznik prasowy
  • specjalista od PR
  • korespondent zagraniczny
  • korektor w wydawnictwie
Tłumaczenie specjalistyczne. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy tłumacza. Będzie mógł również podjąć działalność zawodową w innych instytucjach gospodarczych i kulturalnych, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języków, kultur, zasad funkcjonowania współczesnej gospodarki.

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in. na stanowiskach:
  • tłumacz języka specjalistycznego
  • negocjator, mediator w języku obcym
Po spełnieniu odrębnych warunków absolwent może zostać tłumaczem przysięgłym (sądowym).
 
Czas trwania studiów: 2 lata
Program studiów dla kierunku "języki obce w mediach i biznesie" (studia drugiego stopnia) - cykl 2019-2021
Uchwała w sprawie programu studiów
Efekty kształcenia
  Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki