WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Finanse i rachunkowość


Trzyletnie studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym.
Specjalności:
 • finanse i bankowość
 • rachunkowość i podatki
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia są wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura).
Kandydaci ze starą maturą
Przedmioty do konkursu (matura ustna lub pisemna, przelicznik punktów zgodnie z tabelą A – patrz „Rekrutacja krok po kroku”):
 • język obcy,
 • przedmiot wybrany: matematyka, geo­grafia, historia, wiedza o społeczeństwie.
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, przystępuje do egzaminu wstęp­nego, przelicznik punktów zgodnie z tabelą B – patrz „Rekrutacja krok po kroku”.
Kandydaci z nową maturą
Przedmioty do konkursu (matura pisemna poziom podstawowy lub rozszerzony z po­dwojoną liczbą punktów):
 • język obcy,
 • przedmiot wybrany: matematyka, geo­grafia, historia, wiedza o społeczeństwie.
Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na maturze, otrzymuje 0 punktów.
Maksymalną liczbę punktów rankingowych otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia cen­tralnego olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Historycznej, Geograficznej i Nautologicznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej.
 
Dlaczego warto studiować na kierunku finanse i rachunkowość?
 • znaczenie finansów i rachunkowości w procesach gospodarczych systematycznie wzrasta z uwagi na zjawisko tzw. „finansyzacji gospodarki”,
 • rozwój wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej generuje zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się obsługą finansowo-podatkową realizowanych transakcji,
 • znaczące rozmiary sektora finansowego powodują, że istnieje wyraźna potrzeba kształcenia osób wszechstronnie przygotowanych do pracy w tym sektorze.
 
Dlaczego finanse i rachunkowość na Wydziale Społeczno-Humanistycznym w PWSZ w Koninie?
 • około 75% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia praktyczne prowadzone w formie laboratoriów, warsztatów i projektów (m.in.: rynki i instrumenty finansowe; systemy informatyczne w finansach i rachunkowości; fundusze pomocowe UE; prawo pracy a koszty pracy; organizacja biura rachunkowego; sprawozdawczość i rewizja finansowa; doradztwo i pośrednictwo finansowe; nowoczesne usługi bankowe; mikrofinanse),
 • profesjonalnie przygotowane i prowadzone zajęcia przez doświadczonych i wykwalifikowanych  nauczycieli akademickich oraz praktyków zatrudnionych w bankach, działach księgowości, biurach rachunkowych, biurach doradztwa finansowego, agencjach ubezpieczeń oraz w urzędach skarbowych,
 • w procesie kształtowania koncepcji kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” uczestniczą zarówno nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów, jak i przedstawiciele firm sektora finansowego.
 
Po ukończeniu tego kierunku student:
 • zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także działów finansowych i działów księgowości w podmiotach prywatnych i publicznych,
 • nabędzie umiejętności analizowania podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w warunkach otwartej gospodarki rynkowej,
 • zapozna się ze specyfiką prawa podatkowego, bilansowego, dewizowego i celnego oraz międzynarodowych regulacji rachunkowości,
 • zdobędzie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem finansowo-księgowym,
 • zostanie przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”, a także na kierunkach pokrewnych.
 
Absolwent może pracować w:
 • instytucjach sektora finansowego, a w szczególności w bankach i firmach ubezpieczeniowych, na stanowiskach specjalisty, konsultanta, doradcy itp.,
 • działach finansowych i księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności na stanowiskach księgowego, analityka finansowego itp.,
 • podmiotach sektora finansów publicznych, a w szczególności w pionach finansowych samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, urzędach i izbach skarbowych,
 • po spełnieniu dodatkowych warunków prawnych lub wymagań korporacyjnych – na stanowiskach doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, agenta i brokera ubezpieczeniowego, doradcy finansowego, doradcy inwestycyjnego, analityka rynku kapitałowego, członka rady nadzorczej.
 
Instytucje współpracujące:
 • „AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.,
 • Bank Spółdzielczy w Koninie,
 • Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddział w Koninie,
 • EVEREST FINANSE Sp. z o.o. Sp. k.,
 • Kancelaria Księgowo-Podatkowa „ABAKUS Plus”,
 • Konimpex Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.,
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Koninie,
 • TUiR Allianz Polska S.A. – Agencja Allianz Dariusz Olczak,
 • Urząd Skarbowy w Koninie.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki