WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 16 czerwca 2024

Podatki i skarbowość


Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz nabycie przez nich umiejętności pozwalających na prawidłowe prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz właściwe rozliczanie z fiskusem, a także poznanie praw i obowiązków podatnika w kontakcie z administracją skarbową. Adresaci
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć, poszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków, a w szczególności dla osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim praktycy z instytucji finansowych, a w szczególności z urzędów i izb skarbowych oraz urzędów celnych, a także biegli rewidenci, doradcy podatkowi i wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami podatków i systemu podatkowego.

Plan studiów
 • Ordynacja podatkowa. Teoria podatku i system podatkowy
 • Wartość poznawcza sprawozdania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Administracja podatkowa. Organy podatkowe. Kontrola skarbowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Uproszczone formy opodatkowania dochodów
 • Podatek dochodowy od osób prawnych. Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Podatek od towarów i usług, podatek od gier, podatek akcyzowy
 • Statystyczna analiza informacji podatkowych
 • Podatki majątkowe
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego. Prawo karno-skarbowe
 • Podatki w Unii Europejskiej
 • Egzekucja administracyjna
 • Zasady rachunkowości i rachunkowość podatkowa
 • Prawo dewizowe. Cła i polityka celna
 • Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w orzecznictwie podatkowym
 • Społeczne i gospodarcze zadania polityki fiskalnej państwa
 • Deficyt budżetowy i dług publiczny jako instrumenty polityki fiskalnej
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 164 godziny
 • 12 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Ordynacja podatkowa. Teoria podatku i system podatkowy
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Uproszczone formy opodatkowania dochodów
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego. Prawo karno-skarbowe
 • Zasady rachunkowości i rachunkowość podatkowa
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr

Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z zakresu rachunkowości prowadzonych w języku angielskim.
Informacje o studiach (134,56 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki