WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 16 czerwca 2024

Dietetyka

Specjalności:
  • poradnictwo dietetyczne
  • produkty ziołowe i pszczele w dietetyce
  • psychodietetyka
  • żywienie w sporcie i odnowie biologiczne
Celem studiów kształcenia na kierunku „dietetyka”, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego człowieka, jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Absolwent kierunku „dietetyka” opanuje wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego, a także technologii przygotowywania potraw. Zdobędzie w trakcie trwania realizacji programów studiów i praktyk zawodowych wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne oraz doświadczenie przygotowujące do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP); organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, aktywności fizycznej oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Poradnictwo dietetyczne. Absolwent tej specjalności posiadać będzie dodatkowe kwalifikacje do konsultacji w zakresie żywienia człowieka, kobiet w ciąży i matek karmiących oraz w dietoterapii w różnych zaburzeniach organizmu, jak również wspomaganiu żywieniowym osób wykazujących zwiększona aktywność fizyczną.

Produkty ziołowe i pszczele w dietetyce. Absolwent tej specjalności posiadać będzie pogłębioną wiedzę, umiejętności w zakresie pozyskiwania surowców zielarskich, technologii otrzymywania substancji roślinnych, technologii postaci produktów ziołowych i pszczelich oraz ich własności i zastosowania w dietetyce.

Psychodietetyka. Absolwent tej specjalności posiadać będzie pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencję w zakresie opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia. Przygotowany będzie do tworzenia zespołu terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki i leczenia chorób, w których dostosowanie żywienia jest ważnym elementem terapii. Ponadto posiadać będzie umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.

Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej. Absolwent tej specjalności zdobędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy z osobami uprawiającymi różne formy sportu. Opracowywania programów żywieniowych wspomagających proces treningowy, udział w zawodach, jak i odnowę biologiczną. 

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” na podjęcie studiów drugiego stopnia, jak również możliwość zatrudnienia w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego (restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych), w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych, zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu (potraw regionalnych), stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich i promujących zdrowie, ośrodkach i poradniach sportowych, fitness klubach i sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością oraz podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowego.

Czas trwania studiów: 3 lata

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki