WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Animator i menadżer kultury

Studia są organizowane we współpracy 
z Konińskim Domem Kultury

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla pracowników placówek kultury i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez masowych, bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem kultury w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym. 

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury, organizatorzy znaczących imprez kulturalnych oraz prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury.

Plan studiów
 
 • Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
 • Prawne regulacje działalności kulturalnej
 • Rola kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym
 • Finansowanie instytucji kultury
 • Fundusze unijne dla rozwoju kultury
 • Komunikacja interpersonalna. Negocjacje i mediacje
 • Funkcjonowanie wybranych instytucji kultury. Studia przypadków
 • Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Studia przypadków
 • Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
 • Marketing i public relations w instytucjach kultury
 • Ochrona dóbr kultury
 • Edukacja kulturalna
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 172 godziny
 • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
 • Finansowanie instytucji kultury
 • Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
 • Ochrona dóbr kultury
Absolwenci studiów otrzymają:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Koniński Dom Kultury
Koszt uczestnictwa

około 1400 zł/semestr
Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z zakresu public relations prowadzonych w języku angielskim.
Informacje o studiach (149,44 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki