WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Umowy międzynarodowe

BRIAŃSKI UNIWERSYTET PAŃSTWOWY, ROSJA

W dniu 30 września 2003 roku pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Briańskim Uniwersytetem Państwowym im. I.G. Pietrowskiego w Rosji zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy. 
 
Rektorzy uznają za celowe między innymi:
 • wymianę doświadczeń w kierowaniu Uczelniami i doskonaleniu procesu dydaktycznego,
 • wzajemną pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych, a szczególnie do nauki języka polskiego i rosyjskiego,
 • doskonalenie nauczycieli,
 • upowszechnienie wybranych publikacji i wydawnictw,
 • tworzenie warunków do wymiany naukowej i turystycznej studentów i nauczycieli,
 • działania dla podnoszenia poziomu wiedzy społecznej i ekonomicznej młodzieży oraz pobudzania ich przedsiębiorczości.


MEDITERRANEAN UNIVERSITY W FAMAGUSTA, CYPR

Władze Mediterranean University w Famagusta, Cypr oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w marcu 2010 r. podpisły porozumienie o współpracy w dziedzinie nauk politycznych w wyniku czego uczelnie w najbliższych latach będą realizowały:
 • wspólne badania w dziedzinie wspólnych zainteresowań,
 • wzajemne wizyty wykładowców w celu prowadzenia zajęć, studiowania i wymiany naukowych doświadczeń,
 • uczestnictwo w naukowych konferencjach, sympozjach i seminariach na zaproszenie strony, która organizuje spotkanie,
 • wymiana doświadczeń i informacji o programie, metodologii nauczania i technik stosowanych w procesie dydaktycznym,
 • wymiana naukowych publikacji,
 • wspieranie studentów i studenckich organizacji w obszarze naukowych i kulturowych wymian,
 • wymiana członków wydziału,
 • wymiana studentów studiów I i II stopnia z uznaniem punktów ECTS,
 • podwójne dyplomy (dla studiów I stopnia, 2+2 lub inne),
 • szkoły letnie,


UNIWERSYTET DE CORUÑA, HISZPANIA

W dniu 4 kwietnia 2012 r. podpisana została umowa międzynarodowa pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Universidade de Coruña z Hiszpanii. 
 
Sygnowana przez Rektorów umowa ma na celu:
 • promowanie wymiany społeczności obu uczelni,
 • wymianę doświadczeń na płaszczyźnie nauczania, badań naukowych i szeroko rozumianej kultury,
 • wymianę studentów, kadry dydaktycznej i naukowej,
 • udział w projektach i programach badawczych przyczyniających się do rozwoju obu uczelni,
 • wymianę pozycji książkowych, publikacji i badań oraz materiałów nauczania,
 • współpraca przy innych projektach i działaniach zgodnych z celami niniejszej umowy, w ramach możliwości każdej ze stron.

PANEVEZYS COLLEGE, LITWA

15 kwietnia 2013 roku Prof. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie oraz Egidijus Žukauskas, Rektor Panevezys College z Litwy podpisali umowę międzynarodową.
Umowa dotyczy:
 • organizacji studiów, badań, projektów oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych,
 • przygotowywania nowych oraz aktualizacji starych programów nauczania,
 • organizacji konferencji naukowych.

UNIWERSYTET NARODOWY IM. JURIJA FEDKOWICZA W CZERNIOWCACH

18 czerwca 2013 roku podpisano umowę o współpracy międzynarodowej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach na Ukrainie.

Celem współpracy jest podejmowanie zadań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia, a w szczególności doskonalenia programów i efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz doskonalenia procesu dydaktycznego.
W ramach współpracy planowana jest organizacja m.in takich przedsięwzięć jak:
 • wymiana semestralna lub roczna studentów,
 • organizowanie warsztatów dydaktyczno-naukowych dla studentów (szkoły letnie, praktyki zawodowe),
 • wymiana krótkoterminowa nauczycieli akademickich,
 • udział w projektach i programach badawczych przyczyniających się do rozwoju obu uczelni,
 • rozwój wspólnych programów studiów,
 • wymiana pozycji książkowych, publikacji i badań oraz materiałów dydaktycznych,
 • współorganizowanie i współuczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • wymiana doświadczeń w kierowaniu Uczelniami i doskonaleniu procesu dydaktycznego.

Zapraszamy na stronę internetową ukraińskiej uczelni: http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua


MATEJ BEL UNIWERSYTET W BAŃSKIEJ BYSTRZYCY, SŁOWACJA

W dniu 7 lipca 2015 r. podpisana została umowa międzynarodowa pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
 
Sygnowana przez Rektorów umowa obejmuje:
 • gościnne wykłady i prelekcje w ramach wzajemnie uzgodnionych tematów,
 • wymianę pracowników naukowych w ramach programów badawczych i dydaktycznych,
 • wymianę studentów w ramach programów badawczych i dydaktycznych,
 • prowadzenie wspólnych badań i działalności dydaktycznej,
 • wymianę informacji na temat seminariów, spotkań naukowych, warsztatów,
 • wymianę opracowań dydaktycznych i naukowych (m.in. artykułów, publikacji).

THE UNIVERSITY OF CATANIA, WŁOCHY

W dniu 26 czerwca 2017 r. Rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i Uniwersytetu w Katanii podpisali umowę międzynarodową.
Ma ona na celu promowanie działań naukowych oraz badań w zakresie wspólnych zainteresowań obu stron. Sygnowana przez Rektorów umowa obejmuje:
 • wspólne projekty dydaktyczne i naukowe,
 • wspólne kursy szkoleniowe,
 • wymianę studentów, wykładowców, doktorantów,
 • wspólną organizację seminariów, spotkań i warsztatów naukowych,
 • wzajemne wykorzystywanie środków badawczych,
 • wspólne publikacje naukowe, wymianę informacji, publikacji i czasopism naukowych.Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki