WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Energetyka

Specjalności:
 • energetyka odnawialna
 • maszyny i urządzenia  energetyczne
 • informatyka w energetyce
 
Celem studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku energetyka, jest:
 • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk technicznych w zakresie dziedzin nauk technicznych (energetyki, elektrotechniki i informatyki), ścisłych ekonomicznych i prawnych, zatem nauk tworzących podbudowę dla rozumienia istoty energetyki;
 • przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu energetyki, w tym w zakresie energetyki odnawialnej, maszyn i urządzeń energetycznych techniki cieplnej oraz informatyki w energetyce z uwzględnieniem wybranej specjalności;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki energetyki oraz potrzeby uczenia się przez całe życie, a także dbałości o rozwój osobisty.
Przyszły student może obrać jedną z trzech specjalności: „energetykę odnawialną”, „maszyny i urządzenia energetyczne” albo „informatykę w energetyce”.
Pierwsza ze wskazanych specjalności ukierunkowana jest na kształcenie kadr na potrzeby operatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) różnej skali i na różnych etapach cyklu życia źródła. Druga przygotowuje absolwentów do pracy z różnymi rodzajami maszyn i urządzeń energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki cieplnej. Trzecia przygotowuje specjalistów w zakresie rozwiązań informatycznych do pracy w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.
Wszyscy studenci, bez względu na wybraną przez siebie specjalność, posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, w zakresie koniecznym zarówno do podjęcia działań z zakresu projektowania, budowania jak i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, uzyskaną w ramach przedmiotów wspólnych, w tym o wybitnie praktycznym charakterze.
Kluczowe znaczenie dla przygotowania zawodowego (praktycznego) przyszłych absolwentów mają zajęcia laboratoryjne i projektowe oraz praktyki zawodowe. Zajęcia praktyczne w programie studiów stanowią niemal 60% wszystkich godzin dydaktycznych.
W ramach poszczególnych specjalności studenci pogłębiają i uzupełniają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wybranych obszarów związanych zarówno z projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii a także z istniejącymi systemami informatycznymi w tej branży.
 
Absolwent specjalności „energetyka odnawialna” wykazuje się w szczególności:
 • wiedzą w zakresie konstrukcji i specyfiki działania odnawialnych źródeł energii (OZE), zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej,
 • umiejętnościami w zakresie obliczeń i analiz dla OZE,
 • wiedzą i umiejętnościami analizowania procesów związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy i utylizacją odpadów,
 • znajomością prawa energetycznego i skutków społeczno-gospodarczych różnego rodzaju regulacji krajowych i unijnych,
 • wiedzą i umiejętnościami analizowania procesów związanych instalacjami grzewczymi,
 • wiedzą i umiejętnościami związanymi z problematyką ogrzewania i chłodzenia na potrzeby procesów przemysłowych i na potrzeby nowoczesnych budynków,
 • zrozumieniem możliwości technicznych istniejących w ramach różnych technologii i ich aspektów ekonomiczno-społecznych oraz zadań inżynierów w odniesieniu do energetyki odnawialnej.
Absolwent specjalności „maszyny i urządzenia energetyczne” wykazuje się w szczególności:
 • wiedzą w zakresie konstrukcji i specyfiki działania maszyn i urządzeń energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki cieplnej,
 • umiejętnościami w zakresie obliczeń i analiz dla maszyn i urządzeń energetycznych w zakresie kotłów, silników tłokowych i turbin,
 • wiedzą i umiejętnościami analizowania procesów związanych z układami skojarzonego wytwarzania i pompami ciepła,
 • wiedzą i umiejętnościami analizowania procesów związanych z miernictwem cieplnym oraz sterowaniem procesów cieplnych,
 • wiedzą i umiejętnościami związanymi ze specyfiką eksploatacji i projektowania sieci ciepłowniczych,
 • zrozumieniem możliwości technicznych istniejących w ramach różnych technologii i ich aspektów ekonomiczno-społecznych oraz zadań inżynierów w odniesieniu do energetyki cieplnej.
Absolwent specjalności „informatyka w energetyce” wykazuje się w szczególności:
 • wiedzą w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych,
 • umiejętnościami w zakresie tworzenia podstawowych rozwiązań informatycznych zarówno w ramach oprogramowania jak i rozwiązań sprzętowych,
 • wiedzą i umiejętnościami analizowania procesów związanych z miernictwem cieplnym oraz sterowaniem i automatyką w energetyce cieplnej i prądowej,
 • wiedzą w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • umiejętnościami w zakresie rozumienia procesów energetycznych, ich ograniczeń i specyfiki oraz wpływu tych procesów na wymagania stawiane rozwiązaniom informatycznym działającym w energetyce,
 • zrozumieniem możliwości technicznych istniejących w ramach różnych technologii i ich aspektów ekonomiczno-społecznych oraz zadań inżynierów w odniesieniu do zastosowań informatyki w energetyce.
Czas trwania studiów: 3,5 roku


Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki