WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Opina Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunek „praca socjalna”
prowadzony na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie

na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

posiada pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Opina Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że kierunek praca socjalna na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

PWSZ w Koninie spełnia wymagania kadrowe, programowe,

w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne.
 
Kierunek spełnia wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe:
  1. sformułowanie koncepcji kształcenia i realizacja programu kształcenia umożliwiającego osiąganie zakładanych efektów kształcenia,
  2. zapewnienie kadry naukowo-dydaktycznej (liczba i jakość) umożliwiające realizację programu kształcenia oraz osiąganie przez studentów zakładanych efektów kształcenia,
  3. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia,
  4. dysponowanie infrastrukturą dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kształcenia
    o profilu praktycznym i osiąganie przez studentów zakładanych efektów kształcenia ,
  5. zapewnienie studentom wsparcia w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy,
  6. działanie skutecznego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia zorientowanego na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenie programu kształcenia oraz podniesienie jakości kształcenia.
 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki