WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Inżynieria środowiska

Specjalności:
 • technologie i instalacje w inżynierii środowiska
 • infrastruktura techniczna na terenach wiejskich

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych. Obejmuje ona przedsięwzięcia inżynierskie, których celem jest z jednej strony zachowanie środowiska przyrodniczego w stanie równowagi, a z drugiej strony utworzenie dogodnego środowiska (zewnętrznego i wewnętrznego) dla życia człowieka. Wnika ona w takie dziedziny gospodarki, jak budownictwo, rolnictwo, przemysł.
Studia na kierunku „Inżynieria środowiska” mają charakter jednocześnie techniczny i przyrodniczy. Studia te dają podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych ze środowiskiem zewnętrznym (ochrona wód, ochrona gleb, unieszkodliwianie ścieków i odpadów, melioracje),  ze środowiskiem wewnętrznym, czyli w budynkach (ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja),  z ochroną powietrza, jak też z gospodarką komunalną (zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, gazownictwo).
 
Charakterystyka studiów na kierunku „inżynieria środowiska” w PWSZ w Koninie
 
Absolwent specjalności „technologie i instalacje w inżynierii środowiska” jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i dużych obiektów technicznych stosowanych zwłaszcza w środowisku zurbanizowanym, w tym do badań eksploatacyjnych, symulacji komputerowych, pomiarów diagnostycznych i monitoringu środowiska zurbanizowanego. Będzie mógł podejmować działalność zawodową związaną z:
 • systemami zaopatrzenia miast w wodę,
 • systemami odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów pochodzących tak od mieszkańców jak i z przemysłu,
 • ochroną powietrza przed spalinami przemysłowymi,
 • z instalacjami w budynkach (instalacje ogrzewcze, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne).
Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie m.in. w biurach projektów, przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, firmach produkcyjno-handlowych związanych z materiałami instalacyjno-budowlanymi, zakładach przemysłowych i usługowych jako specjaliści z zakresu sieci, instalacji, gospodarki wodno-ściekowej w przemyśle itp.
 
Absolwent specjalności „infrastruktura techniczna na terenach wiejskich” jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i małych obiektów technicznych, zwłaszcza stosowanych na terenach słabo zurbanizowanych i rolniczych, a także do prowadzenia symulacji komputerowych, pomiarów diagnostycznych i monitoringu środowiska wiejskiego. Będzie mógł podejmować działalność zawodową związaną z:
 • systemami zaopatrzenia wsi w wodę,
 • systemami odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków komunalnych i gospodarskich,
 • usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów pochodzących tak od mieszkańców jak i z gospodarstw produkcji rolnej,
 • melioracją użytków rolnych,
 • z instalacjami w budynkach mieszkalnych i gospodarstwach (instalacje ogrzewcze, wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne).
Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie m.in. w jednostkach planowania i nadzoru realizacji inwestycji z zakresu inżynierii środowiska w gminie, małym mieście lub powiecie, w służbach komunalnych, w terenowych przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych i eksploatacyjnych, firmach produkcyjno-handlowych związanych z materiałami instalacyjno-budowlanymi, zakładach przemysłowych i usługowych jako specjaliści z zakresu instalacji, gospodarki wodno-ściekowej, melioracji itp.
 
Czas trwania studiów: 4 lata

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki