WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Języki obce w mediach i biznesie - studia pierwszego stopnia

Specjalności:
  • język w komunikacji społecznej i medialnej NOWOŚĆ
  • język w biznesie i obsługa klienta NOWOŚĆ
Celem studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” jest uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz z obszaru nauk humanistycznych,  jako  nauk  tworzących  podbudowę dla  praktycznych  zastosowań języków obcych w mediach i biznesie. Przygotowanie absolwentów do sprawnego posługiwania się głównym dla studiów językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym w zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla programu kształcenia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” oraz do posługiwania się dodatkowym dla studiów językiem obcym co  najmniej na  poziomie B1Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (jako użytkownik samodzielny).Kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego,  złożonego  charakteru  problematyki języków  obcych  w  mediach  i  biznesie oraz potrzeby uczenia się przez całe życie, a także dbałości o rozwój osobisty.

Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  na  kierunku  „języki  obce  w  mediach  i  biznesie”  o  profilu praktycznym posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka (obszaru językowego) oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych.  Ponadto  posiada  przygotowanie  w  zakresie  wiedzy  ekonomicznej,  prawnej  i  dotyczącej współczesnych mediów oraz komunikowania społecznego. Legitymuje się znajomością jednego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym, uwzględniającym  słownictwo  z  zakresu  mediów  i  biznesu,  niezbędnym  do  wykonywania  zawodu. Legitymuje się znajomością drugiego języka obcego co najmniej na poziomie B1Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (jako użytkownik samodzielny).Posiada  interdyscyplinarne  kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach praktyki życia społecznego, w szczególności w działalności medialnej i biznesowej. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (w formie pisemnej i ustnej) informacji, a także do uczestniczenia w pracy zespołowej. Nabyte  umiejętności  umożliwiają  absolwentowi  podjęcie  pracy  w  środkach  masowego  przekazu, w przedsiębiorstwach  prowadzących  obrót  gospodarczy  z  zagranicą  i  innych  podmiotach,  w  których wymagana jest dobra znajomość języka i kultury oraz zasad efektywnego komunikowania. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata

Program studiów dla kierunku "języki obce w mediach i biznesie" (studia pierwszego stopnia) - cykl 2019-2022
Uchwała w sprawie programu studiów
Efekty kształcenia
Plan studiów
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki