WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 14 czerwca 2024

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym


Studia są organizowane we współpracy
z Urzędem Miejskim w KoninieCel

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i w organizacjach świadczących usługi społeczne. 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką sprawnego funkcjonowania jednostek sektora publicznego, a w szczególności dla pracowników samorządów i organizacji świadczących usługi społeczne, a także osób, które zamierzają podjąć pracę w administracji publicznej i jednostkach współpracujących z administracją.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy urzędu miasta, prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych, osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami sektora publicznego oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami zarządzania w sektorze publicznym.

Plan studiów
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Finanse publiczne
 • Polityka społeczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Organizacja i zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie w gospodarce komunalnej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Zarządzanie jakością w sektorze publicznym
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Marketing terytorialny
 • Technologie informatyczne w administracji
 • Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Komunikacja społeczna
 • Etyka życia publicznego
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 188 godzin
 • 14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Finanse publiczne
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
Absolwenci studiów otrzymają:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Urząd Miejski w Koninie
Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr
Informacje o studiach (148,54 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki