WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja


Studia są organizowane we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie

 
Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką przestępczości, problemów socjalnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych oraz współczesnych koncepcji i metod wychowania profilaktyczno-resocjalizacyjnego. 

Adresaci

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów wyższych z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej, psychologii, socjologii i prawa, którzy są zainteresowani zdobyciem umiejętności zapobiegania i rozwiązywania trudnych problemów społecznych.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy ośrodka pomocy rodzinie i innych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, psycholodzy specjalizujący się w problematyce resocjalizacji, prawnicy oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami profilaktyki społecznej. 

Plan studiów
 • Problemy socjalne i zjawiska patologii społecznej
 • Przestępczość nieletnich i dorosłych we współczesnej Polsce
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Socjologia zachowań dewiacyjnych
 • Psychologia niedostosowania i wykluczenia społecznego
 • Koncepcje i kierunki resocjalizacji
 • Diagnoza i projektowanie pedagogiczne w resocjalizacji
 • Alkoholizm i narkomania. Diagnoza i pomoc psychologiczna
 • Psychoterapia i socjoterapia w profilaktyce i resocjalizacji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego
 • Prawo rodzinne opiekuńcze i nieletnich
 • Prawne podstawy pomocy socjalnej i postpenitencjarnej
 • Podstawy prawne i organizacyjne kurateli sądowej
 • Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
 • Techniki negocjacji i mediacji
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 180 godzin
 • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia 
 • Diagnoza i projektowanie pedagogiczne w resocjalizacji 
 • Alkoholizm i narkomania. Diagnoza i pomoc psychologiczna 
 • Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej 
Absolwenci studiów otrzymają:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr

Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z zakresu negocjacji i mediacji prowadzonych w języku angielskim.
Informacje o studiach (147,26 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki