WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Administracja samorządowa

Studia są organizowane we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Koninie

 
Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z prawno-finansowymi aspektami funkcjonowania administracji, zaprezentowanie możliwości zastosowania technologii informacyjnych w jednostkach samorządowych oraz przygotowanie do pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji samorządowej. 

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych o profilu ekonomicznym, politologicznym, administracyjnym i prawniczym, zainteresowanych prawno-finansowymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej, a także dla pracowników i kadry wszystkich szczebli administracji samorządowej.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy urzędu miasta, prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych, osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w administracji samorządowej oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami administracji publicznej.

Plan studiów
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
 • Regionalizm w UE
 • Instytucje nadzoru i kontroli samorządu terytorialnego
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Fundusze UE dla samorządów
 • Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi w administracji
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Technologie informacyjne w administracji
 • Współpraca międzynarodowa samorządów
 • Marketing terytorialny
 • Zamówienia publiczne
 • Komunikacja i negocjacje w administracji
 • Etyka w administracji
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 176 godzin
 • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego
Absolwenci studiów otrzymają:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Urząd Miejski w Koninie
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr

 
Informacje o studiach (146,31 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki