WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 14 czerwca 2024

Filologia - studia drugiego stopnia

Specjalności:
  • filologia angielska (specjalizacja: metodyczna, translacja)
  • filologia angielska z językiem niemieckim (specjalizacja: metodyczna, translacja)
  • filologia germańska (specjalizacja: metodyczna, translacja)
  • filologia germańska z językiem angielskim (specjalizacja: metodyczna, translacja)
Celem studiów jest zdobycie przez przyszłych absolwentów gruntownego wykształcenia filologicznego, które oprócz biegłej znajomości języka angielskiego/niemieckiego (na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze, a także zaawansowaną wiedzę o historii krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych (angielskiego/niemieckiego obszaru językowego). Istotnym celem studiów jest również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, jak również uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.
 
Około 80% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia o charakterze praktycznym. Praktyczny charakter studiów umożliwia kształcenie specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczenia ustnego, jak i przekładu literackiego), w mediach i wydawnictwach obcojęzycznych, w instytucjach kultury oraz w instytucjach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Specjalistyczna wiedza językowa posiadana po ukończeniu studiów pozwala również znaleźć zatrudnienie w gospodarce, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej. Ponadto absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego (po uzyskaniu nauczycielskiego przygotowania pedagogicznego określonego w odrębnych przepisach oświatowych).

Kandydaci mają do wyboru:
- cztery specjalności, w wariantach z jednym lub dwoma językami: filologię angielską lub filologię angielską z językiem niemieckim, filologię germańską lub filologię germańską z językiem angielskim,
- dwie specjalizacje, które przygotują do zawodu nauczyciela lub tłumacza.
 
Po ukończeniu specjalizacji metodycznej absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem, przygotowanym do pracy w szkołach ponadpodstawowych, natomiast po ukończeniu specjalizacji translacja jest przygotowany do profesjonalnej pracy tłumacza w sektorze publicznym i prywatnym.
Program kształcenia dla kierunku "filologia" jest tworzony przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych, biura tłumaczeń oraz firm zajmujących się handlem międzynarodowym. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czas trwania studiów: 2 lata

Program kształcenia dla kierunku "filologia" (studia drugiego stopnia) - cykl 2017-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia (załącznik)
Efekty kształcenia
Plany studiów

Program kształcenia dla kierunku "filologia" (studia drugiego stopnia) - cykl 2018-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia (załącznik)
Efekty kształcenia
Plany studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki