WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Filologia - studia drugiego stopnia

Specjalności:
  • filologia angielska z językiem niemieckim (specjalizacja: metodyczna, translacja)
  • filologia germańska z językiem angielskim (specjalizacja: metodyczna, translacja)
Celem studiów jest zdobycie przez przyszłych absolwentów gruntownego wykształcenia filologicznego, które oprócz biegłej znajomości języka angielskiego/niemieckiego (na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze, a także zaawansowaną wiedzę o historii krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych (angielskiego/niemieckiego obszaru językowego). Istotnym celem studiów jest również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, jak również uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.
 
Około 80% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia o charakterze praktycznym. Praktyczny charakter studiów umożliwia kształcenie specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczenia ustnego, jak i przekładu literackiego), w mediach i wydawnictwach obcojęzycznych, w instytucjach kultury oraz w instytucjach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Specjalistyczna wiedza językowa posiadana po ukończeniu studiów pozwala również znaleźć zatrudnienie w gospodarce, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej. Ponadto absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego (po uzyskaniu nauczycielskiego przygotowania pedagogicznego określonego w odrębnych przepisach oświatowych).
 
Po ukończeniu specjalizacji metodycznej absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem, przygotowanym do pracy we wszystkich typach szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), natomiast po ukończeniu specjalizacji translacja jest przygotowany do profesjonalnej pracy tłumacza w sektorze publicznym i prywatnym.

Program kształcenia dla kierunku "filologia" jest tworzony przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych, biura tłumaczeń oraz firm zajmujących się handlem międzynarodowym. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czas trwania studiów: 2 lata

Program kształcenia dla kierunku "filologia" (studia drugiego stopnia) - cykl 2014-2016
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki