WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 14 czerwca 2024

Finanse i inwestycje samorządowe


Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom podstawowych wiadomości z zakresu ekonomiczno-finansowego mechanizmu działania jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności pozyskiwania niezbędnych źródeł finansowania oraz ich efektywnego lokowania w składnikach majątku.Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób, które chcą nabyć umiejętność zarządzania płynnością finansową i inwestycjami oraz kształtowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią przedstawiciele instytucji wdrażających fundusze pomocowe UE oraz MSWiA, pracownicy banków, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy specjalizujący się w zakresie zamówień publicznych oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami finansów publicznych.

Plan studiów

Podstawy rynku inwestycyjnego
 • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i gospodarczego
 • Samorząd terytorialny i gospodarczy w systemie politycznym Polski
 • Ustrój i organizacja władz lokalnych w UE
 • Prawo, instytucje i polityka UE
 • Polityka społeczna
 • Zasady rachunkowości
 • Finanse publiczne
 • Planowanie strategiczne w JST
 • Prawne aspekty rynku finansowego
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Metody wyceny firmy oraz majątku
 • Fundusze pomocowe UE
 • Instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego
 • Kredyty i gwarancje bankowe
 • Inwestycje infrastrukturalne gmin
 • Gospodarowanie nieruchomościami sektora publicznego
 • Rachunkowość budżetowa
 • Zamówienia publiczne w działalności JST
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Komunikacja społeczna w JST
 • Promocja regionu i miejscowości
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 180 godzin
 • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i gospodarczego
 • Finanse publiczne
 • Fundusze pomocowe UE
 • Rachunkowość budżetowa
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr

Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z zakresu rachunkowości prowadzonych w języku angielskim.
Informacje o studiach (135,87 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki