WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 14 czerwca 2024

Złożenie wniosku i wymagane dokumenty

Postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się Komisja Weryfikująca przeprowadza wyłącznie na pisemny wniosek.
Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
 1. Curriculum Vitae;
 2. dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu formalnym,
 3. dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe;
 4. dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
 5. dowód uiszczenia opłaty za usługę edukacyjną potwierdzania efektów uczenia się.
Dokumentację, o której mowa w pkt. 3 i 4, stanowi portfolio zawierająceco najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 1. zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna – potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej,
 2. opinia pracodawcy(ów), rekomendacja,
 3. opis stanowiska pracy, zakres obowiązków,
 4. potwierdzenie odbycia stażu zawodowego wraz z raportem,
 5. dyplom, certyfikat, świadectwo i zaświadczenie ukończonego kursu/szkolenia/ warsztatu,
 6. certyfikat językowy,
 7. zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych,
 8. opis doświadczenia zawodowego i rezultaty pracy powstałe w trakcie zdobywania doświadczenia,
 9. dokument potwierdzający udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków,
 10. opublikowany artykuł autorstwa wnioskodawcy,
 11. przykłady wykonanych prac np. opracowany raport, budżet, plan, projekt.
Dokumentacja, o której mowa powyżej powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami uczenia się i zakresem tematycznym modułu, o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca.

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem na podstawie upoważnienia rektora pracownik jednostki organizacyjnej Uczelni/wydziału zapewniający obsługę prac Komisji Weryfikującej.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki