WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia drugiego stopnia

Specjalności:
 • transport i logistyka produkcji
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • przygotowanie i organizacja produkcji
Celem studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” jest uzyskanie przez absolwenta przygotowania z zakresu nauk ekonomicznych i technicznych. Absolwent w szczególności będzie posiadał informacje, umiejętności oraz kompetencje społeczne – w zakresie organizacji i zarządzania oraz inżynierskie na poziomie magisterskim, uzupełnione przygotowaniem w zakresie dyscyplin ścisłych, prawa i języka obcego – potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji (tytułu zawodowego) magistra inżyniera.
 
Absolwent będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:
 • podejmowania i prowadzenia działalności zawodowej w wybranym zakresie zarządzania, inżynierii oraz logistyki produkcji,
 • podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • kierowania zespołami zadaniowymi i projektowymi w sferze zarówno prywatnej (przedsiębiorstwa i instytucje prywatne: produkcyjne, handlowe i usługowe),
  jak i publicznej (administracja publiczna, gospodarka komunalna),
 • projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • doradztwa techniczno-organizacyjnego w wybranym zakresie.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy w:
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i usługami w wybranym zakresie,
 • jednostkach projektowych i doradczych,
 • jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania.
Absolwent – dzięki posiadaniu wszechstronnego przygotowania – będzie mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie), zwłaszcza w zakresie dyscyplin (kierunków) ekonomicznych i technicznych.
 
Transport i logistyka produkcji. Absolwent specjalności uzyska wiedzę oraz umiejętności (w tym praktyczne) w zakresie następującej problematyki:
 • środki transportu wewnętrznego i drogowego,
 • organizacja procesów transportowych,
 • metody optymalizacji produkcji i logistyki,
 • projektowanie systemów produkcyjnych,
 • projektowanie systemów transportu i spedycji,
 • kształtowanie kosztów logistycznych,
 • zarządzanie jakością i normalizacja w transporcie i logistyce.
W zakresie kompetencji społecznych będzie gotów do:
 • promowania kultury projakościowej w zakresie działalności zawodowej w dziedzinie transportu i logistyki produkcji,
 • wymagania od innych przestrzegania zasad działalności zawodowej obowiązujących w zakresie transportu i logistyki produkcji,
 • utrzymywania jakości prowadzonej działalności w dziedzinie transportu i logistyki produkcji oraz kultury współpracy i kultury konkurencji.
Specjalność przygotowuje w szczególności do pracy w branżach transportowej i produkcyjnej, w tym do zarządzania systemami i procesami logistycznymi oraz technologicznymi.
 
Zarządzanie infrastrukturą techniczną. Absolwent specjalności uzyska wiedzę oraz umiejętności (w tym praktyczne) w zakresie następującej problematyki:
 • planowanie przestrzenne,
 • organizacyjno-prawne podstawy gospodarki komunalnej,
 • kształtowanie i inżynieria środowiska,
 • infrastruktura techniczna w gospodarce komunalnej,
 • gospodarka przestrzenna i nieruchomości,
 • transport zbiorowy i intermodalny,
 • jakość i normalizacja infrastruktury technicznej.
W zakresie kompetencji społecznych będzie gotów do:
 • promowania kultury projakościowej w dziedzinie działalności zawodowej w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną,
 • wymagania od innych przestrzegania zasad obowiązujących w dziedzinie działalności zawodowej, dotyczących zarządzania infrastrukturą techniczną,
 • utrzymywania jakości prowadzonej działalności z zakresu zarządzania infrastrukturą techniczną oraz kultury współpracy i kultury konkurencji.
Specjalność przygotowuje w szczególności do pracy w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną w sektorze publicznym i prywatnym, w tym do pracy w dziedzinie inżynierii komunalnej.
 
Przygotowanie i organizacja produkcji. Absolwent specjalności uzyska wiedzę oraz umiejętności (w tym praktyczne) w zakresie następującej problematyki:
 • metody organizacji i sterowania produkcją
 • usprawnianie produkcji
 • kształtowanie kosztów,
 • zarządzanie jakością i normalizacja,
 • projektowanie systemów produkcyjnych,
 • metody optymalizacji produkcji i logistyki.
W zakresie kompetencji społecznych będzie gotów do:
 • promowania kultury projakościowej w zakresie działalności zawodowej w dziedzinie zarządzania produkcją,
 • wymagania od innych przestrzegania zasad działalności zawodowej obowiązujących w zakresie zarządzania produkcją,
 • utrzymywania jakości prowadzonej działalności w dziedzinie zarządzania produkcją, oraz kultury współpracy i konkurencji.
Specjalność przygotowuje w szczególności do pracy w branżach produkcyjnej i logistycznej, w tym do zarządzania systemami i procesami logistycznymi oraz technologicznymi. Student wie jak usprawniać produkcję, dążyć do obniżenia kosztów wytwarzania produktów, a także jak pokonywać drogę od pomysłu do wdrożenia. 

W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym zaplanowano dwie ścieżki kształcenia:
 • dla absolwentów posiadających tytuł zawodowy (kwalifikacje) inżyniera (3 semestry),
 • dla absolwentów posiadających tytuł zawodowy (kwalifikacje) licencjata (4 semestry).
Program studiów zapewnia uzyskanie przez absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym tych samych efektów kształcenia, bez względu na ukończoną ścieżkę.

Czas trwania studiów: 1,5 roku lub 2 lata

Program kształcenia dla kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" - cykl 2017-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia  (załącznik)
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" - cykl 2018-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki