WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Komisja weryfikująca efekty uczenia się

Postępowanie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się prowadzą Komisje Weryfikujące, które dokonują oceny, czy i w jakim stopniu efekty uczenia się osiągnięte przez wnioskodawcę poza edukacją formalną odpowiadają efektom uczenia się zdefiniowanym dla rozpatrywanych modułów. 

Komisja Weryfikująca przeprowadza postępowanie weryfikujące efekty uczenia się w zespołach składających się co najmniej z 3 członków tej komisji, w tym przewodniczącego Komisji Weryfikującej.

Do zadań Komisji Weryfikującej oraz zespołów działających w ramach tej komisji należy:
  • określanie zakresu tematycznego poszczególnych egzaminów i formy weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi np. pytań testowych, zadań problemowych teoretycznych, zadań problemowych praktycznych itp.;
  • ustalenie harmonogramu weryfikacji efektów uczenia się;
  • przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się, w tym egzaminów z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca i wystawienie ocen z weryfikacji efektów – ocena stopnia osiągnięcia efektów uczenia się;
  • dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się;
  • wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia lub niepotwierdzenia efektów uczenia się.
Organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikującej jest rektor. Wnioskodawca, kwestionujący wyniki postepowania potwierdzającego efekty uczenia się przeprowadzonego przez Komisję Weryfikującą może wnieść w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Komisji Weryfikującej, odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki