WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Zarządzanie kadrami i prawo pracy


Cel

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom narzędzi przydatnych w procesie zarządzania kadrami oraz aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy.Adresaci
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy, a w szczególności dla pracowników działów personalno-kadrowych, doradców personalnych, przedsiębiorców i kadry menedżerskiej oraz pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie i stosowanie europejskiego prawa pracy.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, psycholodzy, pracownicy działów personalnych firm, urzędów i inspekcji pracy oraz prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa pracy.

Plan studiów

Rola zarządzania kadrami w gospodarce rynkowej i w przedsiębiorstwie
 • Determinanty zarządzania kadrami
 • Organizacja i funkcjonowanie działu kadr
 • Organizacja pracy kierownika
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Ocena i szkolenia pracowników
 • Systemy motywacji pracowników
 • Konflikty i negocjacje w miejscu pracy
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu kadrami
 • Źródła i zasady polskiego i unijnego prawa pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Formy zatrudnienia i ustanie stosunku pracy
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • Czas pracy i wynagrodzenie za pracę
 • Urlopy pracownicze
 • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Zatrudnianie kobiet i osób młodocianych
 • Wybrane zagadnienia psychologii pracy
 • System społeczny zakładu pracy
 • Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi i samorządem pracowniczym
 • Zewnętrzna kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Wybrane zagadnienia procesowego prawa pracy
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 200 godzin
 • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Ocena i szkolenie pracowników
 • Źródła i zasady polskiego i unijnego prawa pracy
 • Formy zatrudnienia i ustanie stosunku pracy
 • Czas pracy i wynagrodzenie za pracę
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr

Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzonych w języku angielskim.
Informacje o studiach (136,36 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki