WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Finanse i rachunkowość

Specjalności:
 • rachunkowość i podatki
 • finance and accounting for business
 • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego
 • finanse ubezpieczeń i bankowość
Celem kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego. Kształcenie ma też na celu ukształtowanie umiejętności (w tym stricte praktycznych) i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie świadomych i skutecznych działań zawodowych (profesjonalnych) zgodnie z zasadami etyki. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych i nauk prawnych.
 
W planie studiów przewidziano liczne zajęcia praktyczne (około 70% zajęć). Kluczowe znaczenie dla przygotowania praktycznego przyszłych absolwentów ma w szczególności trzymiesięczna praktyka zawodowa oraz następujące przedmioty prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów:
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
 • warsztaty finansów i rachunkowości,
 • prawo bilansowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości,
 • International Financial System,
 • doradztwo i pośrednictwo finansowe,
 • analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych,
 • nowoczesne usługi bankowe,
 • administracja podatkowa i kontrola skarbowa,
 • organizacja biura rachunkowego,
 • rachunkowość budżetowa i podatkowa.
Rachunkowość i podatki. Absolwent tej specjalności potrafi interpretować i stosować przepisy prawa, w szczególności obowiązujące w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego oraz prawa pracy w kontekście kosztów pracy. Po spełnieniu dodatkowych warunków prawnych lub wymagań korporacyjnych absolwenci tej specjalności będą mogli zajmować stanowiska m.in. doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, pracownika instytucji kredytowej, pracownika skarbowości (urzędnika skarbowego), czy członka rady nadzorczej (w tym spółek Skarbu Państwa).
 
Finance and Accounting form Business. Absolwent tej specjalności potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i finansów posługując się fachową terminologią w języku angielskim. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistów, konsultantów, analityków finansowo-księgowych i ogólnoekonomicznych w różnych jednostkach sektora prywatnego i publicznego. Dodatkowym atutem jest możliwość podjęcia pracy w jednostkach, w których język angielski jest podstawowym językiem używanym w dokumentacji, oprogramowaniu, kontaktach biznesowych. Jednostkami takimi są przede wszystkim centra usług wspólnych prowadzące obsługę rachunkową i finansową podmiotów z różnych państw oraz oddziały zagranicznych przedsiębiorstw na terenie Polski, które wykorzystują oprogramowanie, raporty, dokumentację anglojęzyczną.
 
Finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego. Absolwent tej specjalności potrafi wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz jednostek sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do: pracy w roli samodzielnych pracowników sektora finansowego, menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów i konsultantów zarówno w przedsiębiorstwach, jak i jednostkach finansów publicznych (urzędy gmin, starostwa powiatowe, szeroko rozumiana administracja publiczna) w szczególności w zakresie usług finansowo-podatkowych, zarządzania finansami i controllingu.
 
Finanse ubezpieczeń i bankowość. Absolwent tej specjalności potrafi wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami z zakresu prawno-ekonomicznych uwarunkowań działalności ubezpieczeniowej i bankowej. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w roli doradcy ubezpieczeniowego i/lub bankowego klienta indywidualnego oraz masowego, mogącego zajmować stanowiska m.in. pracownika instytucji kredytowej, towarzystwa ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego.

Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" jest tworzony przy współpracy firm i instytucji z branży finansowej. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czas trwania studiów: 3 lata
Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" - cykl 2016-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" - cykl 2017-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia (załącznik)
Efekty kształcenia
Plan studiów
Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" - cykl 2018-2021
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki