WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Mechanika i budowa maszyn

Specjalności:
  • eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
  • inżynieria wirtualna
  • mechatronika
  • metalurgia
Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN prowadzony jest w celu uzyskania wiedzy inżynierskiej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną, umożliwiającej absolwentowi rozwiązywanie problemów projektowo – konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych maszyn i urządzeń. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.
 
Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych. Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie wykształconym inżynierem mechanikiem z podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie konstrukcji oraz technologii urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych. Specjalność  umożliwia uzyskanie przez studenta dodatkowych kompetencji z zakresu eksploatacji i konserwacji oraz technologii napraw pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych. Stąd miejscem zatrudnienia absolwenta tej specjalności mogą być firmy z szeroko pojętej branży mechanicznej z preferencją na firmy z branży motoryzacyjnej. Absolwenci tej specjalności mogą zasilić sieć warsztatów naprawczych maszyn rolniczych, ale również rozszerzyć tą sieć tworząc własne mini i makro przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu obsługi i napraw sprzętu rolniczego, jak i pojazdów samochodowych.

Inżynieria wirtualna. Absolwent tej specjalności posiada umiejętność organizacji nowoczesnych miejsc pracy CAD/CAM z punktu widzenia zastosowanego sprzętu, konfiguracji oprogramowania podstawowego i specjalistycznego, administrowania systemem i lokalną siecią komputerową oraz wiedzę z zakresu sposobów wymiany informacji. Zakres wiadomości uzyskanych w ramach specjalności umożliwia praktyczne wykonanie wszystkich tych czynności bez wnikania w teorię będącą domeną informatyków. W małej i średniej firmie zdobyta wiedza zapewnia absolwentowi pełną samowystarczalność informatyczną, w bardzo dużych pracowniach absolwent jest kompetentnym współpracownikiem pionu informatycznego. Osoba pracująca w tak przygotowanym środowisku wirtualnym posiada pełną znajomość najnowszych narzędzi programowych. Zakres praktycznych i teoretycznych wiadomości obejmuje szeroko rozumiane modelowanie z wykorzystaniem metod komputerowych i cały proces od koncepcji do wytworzenia produktu z zastosowaniem metod wirtualnego projektowania czy „rapid prototyping”. Cała koncepcja tego procesu nie polega na „wspomaganiu” tradycyjnych metod konstruowania i wytwarzania, w którym komputer spełnia jedynie rolę „elektronicznej deski kreślarskiej”, lecz na całkowicie nowym podejściu, w którym cały produkt, jego właściwości, cechy użytkowe, metody wytwarzania przygotowane są wirtualnie, z wykorzystaniem metod CAD/CAM.
Absolwent tej specjalności zna szeroki wachlarz zagadnień, przez co może dopasować się do każdej grupy problemów CAD/CAM, jakich wymagać będzie jego zakład i stanowisko pracy. Kształcenie zawiera elementy aktywnego wyszukiwania nowych metod, programów i koncepcji z wykorzystaniem narzędzi sieciowych, zwłaszcza do prac przejściowych i dyplomowych. Kontynuacja tego procesu samodoskonalenia umożliwia dostosowanie do wymogów dowolnego stanowiska pracy CAD/CAM.
Ważnym elementem kształcenia jest poznanie  elementów prezentacji elektronicznej, wykorzystania sieci Internet w celach marketingowych i komercyjnych, tworzenia zaawansowanej grafiki komputerowej, animacji itp. Wiedza ta będzie przydatna zarówno dla prowadzących indywidualnie niewielkie biura inżynierskie, jak i dla współpracy z wyspecjalizowanymi działami w dużych firmach.

Mechatronika. Mechatronika to połączenie podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki. Zapewnia najszersze podejście do wymagań stawianych inżynierom-konstruktorom przez współczesny przemysł. Na specjalności Mechatronika student pozyska podstawową wiedzę z zakresu elektroniki cyfrowej, automatyzacji urządzeń oraz robotyzacji. W ramach studiów zapozna się z projektowaniem i programowaniem sterowników elektronicznych zbudowanych na bazie Arduino. Poszerzy swoją wiedzę dotyczącą automatyzacji urządzeń produkcyjnych, w szczególności w zakresie programowania sterowników przemysłowych. Student specjalności Mechatronika pozyska wiedzę i umiejętności dotyczące budowy, programowania oraz zastosowania robotów, w tym doboru i projektowania chwytaków robotów. Poszerzy również swoją wiedzę dotyczącą zastosowania komputerowych systemów (programów) inżynierskich w projektowaniu urządzeń mechatronicznych. Absolwent zdobędzie umiejętności integracji wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, czyli będących połączeniem elementów mechanicznych z elektronicznymi, bazującymi na sterownikach komputerowych.

Metalurgia. Absolwent tej specjalności pozna podstawy teoretyczne oraz eksperymentalne procesów wytwarzania i przetwarzania metali i ich stopów w celu kształtowania struktury materiałów inżynierskich jak też metod i technik badań.  Zdobędzie wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania metali i stopów, ich przeróbki plastycznej, a także procesów odlewania. Pozna zasady projektowania i modelowania metali, a także przygotowania modelu, formy i wykonania odlewu z zastosowaniem techniki komputerowej.   Obszarem zainteresowania  tej specjalności jest przeróbka rud metali  jak i złomu metali, aż do otrzymania z nich produktu końcowego, recykling materiałów oraz ochrona środowiska.   
 
Czas trwania studiów: 3,5 roku

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2015-2019
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Uchwała w sprawie programu kształcenia
  Plan studiów

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2016-2020
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Uchwała w sprawie programu kształcenia
  Plan studiów

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2017-2021
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Uchwała w sprawie programu kształcenia
  Plan studiów (uchwała)

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2018-2022
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Uchwała w sprawie programu kształcenia
  Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki