WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Zasady korzystania i opłaty

Czytelnia (ul. Popiełuszki 4)

W Czytelni można korzystać z książek jedynie na miejscu, obowiązuje zasada wolnego dostępu do półek. W Czytelni gromadzone są książki i czasopisma dla specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna, 
 • ekonomika turystyki,
 • wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną,
 • praca socjalna.Czytelnik wybiera samodzielnie książkę, podaje bibliotekarzowi kartę książki i dokument tożsamości ze zdjęciem.

Po skończonej pracy oddaje książkę bibliotekarzowi i odbiera swój dokument. Korzystanie z czasopism bieżących nie wymaga pozostawienia dokumentu. Czytelnia dysponuje 26 miejscami do pracy na miejscu i 6 komputerami. Stanowiska wyposażone są w nowoczesne komputery sprzężone w wewnętrzną sieć. Na stanowiskach komputerowych udostępniany jest program SOWA, który jest źródłem informacji zawierającym opisy księgozbioru gromadzonego w Bibliotece PWSZ. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z CHATA, IRC (Internet Relay Chat) oraz ICQ (I Seek You) i innych komunikatorów internetowych (np. GG, Tlen, AQQ). Korzystających z czytelni studentów obowiązuje rejestracja obecności u dyżurnego bibliotekarza (wpis do zeszytu czytelni i pozostawienie legitymacji studenckiej). W Czytelni zabrania się wnoszenia jedzenia, napojów i korzystania z tel. komórkowych.

Czytelnia Komputerowa

Prawo do korzystania z Czytelni Komputerowej mają wyłącznie pracownicy oraz studenci PWSZ w Koninie. Czytelnia Komputerowa służy do zdobywania informacji potrzebnych do celów edukacyjnych.Czytelnia Komputerowa dysponuje 20 stanowiskami komputerowymi. Wszystkie stanowiska wyposażone są w nowoczesne komputery sprzężone w wewnętrzną sieć. Na stanowiskach komputerowych udostępniany jest program SOWA, który jest źródłem informacji zawierającym opisy księgozbioru gromadzonego w Bibliotece PWSZ. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z CHATA, IRC (Internet Relay Chat) oraz ICQ (I Seek You) i innych komunikatorów internetowych (np. GG, Tlen, AQQ). Korzystających z czytelni studentów obowiązuje rejestracja obecności (wpis do zeszytu czytelni i pozostawienie legitymacji studenckiej). Rejestr korzystających pozostaje do wglądu studentów. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba. W Czytelni Komputerowej może przebywać tylko tyle osób ile jest stanowisk do pracy. O prawie wstępu do czytelni decyduje pracownik czytelni. Okrycia wierzchnie studenci zostawiają w szatni, torby w teczkowni. Na terenie czytelni nie spożywa się posiłków ani napojów. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

Czytelnia Naukowa

W Czytelni Naukowej można korzystać z książek jedynie na miejscu, obowiązuje zasada wolnego dostępu do półek. Czytelnia dysponuje 27 miejscami do pracy Czytelnik wybiera samodzielnie książkę, podaje bibliotekarzowi kartę książki i dokument tożsamości ze zdjęciem. Po skończonej pracy oddaje książkę bibliotekarzowi i odbiera swój dokument. Korzystanie z czasopism bieżących nie wymaga pozostawienia dokumentu. W Czytelni Naukowej zabrania się wnoszenia jedzenia, napojów i korzystania z tel. komórkowych.

Wypożyczalnia

Biblioteka udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym, po uprzednim zarejestrowaniu i otrzymaniu karty bibliotecznej. Karta ważna jest przez rok akademicki i aktualizowana na kolejne lata.

Bieżące ustalenia Wypożyczalni Biblioteki PWSZ w Koninie  
 
I. Czytelnicy będący studentami (studia stacjonarne i zaoczne) PWSZ w Koninie: 

 1. Roczna opłata (rok akademicki) za aktywację karty bibliotecznej wynosi: 5 zł   
 2. Okres wypożyczenia to 4 tyg.  
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 egz. 
 4. Limit konta czytelnika: 20 egz. 
 5. Każdy dzień przetrzymania 1 egz. kosztuje: 0,10 zł 
 6. Bezpłatne korzystanie z Czytelni Komputerowej po okazaniu legitymacji studenckiej.  

 
II. Uczestnicy kursów i studenci podyplomowi: 

 1. Roczna opłata (rok akademicki) za kartę biblioteczną wynosi: 5 zł 
 2. Okres wypożyczenia to 4 tyg. 
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 egz. 
 4. Limit konta czytelnika: 5 egz. 
 5. Każdy dzień przetrzymania 1 egz. kosztuje 0,10 zł 
 6. Bezpłatne korzystanie z Czytelni Komputerowej po okazaniu karty bibliotecznej  PWSZ  w Koninie. 

 
III. Czytelnicy będący pracownikami PWSZ w Koninie: 

 1. Jednorazowa opłata za kartę biblioteczną wynosi: 5 zł
 2. Okres wypożyczeń to 25 tyg. 
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 6 egz. 
 4. Limit konta czytelnika: 30 egz. 
 5. Każdy dzień przetrzymania 1 egz. kosztuje 0,10 zł 
 6. Bezpłatne korzystanie z Czytelni Komputerowej.  

 
IV. Czytelnicy spoza Uczelni:

 1. Roczna opłata (liczona od dnia zapisu) za kartę biblioteczną wynosi 80 zł 
 2. Okres wypożyczenia to 4 tyg. 
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 egz.  
 4. Limit konta czytelnika 2 egz. 
 5. Każdy dzień przetrzymania 1 egz. kosztuje 0,10 zł 
 6. Bezpłatne korzystanie z Czytelni Komputerowej po okazaniu karty bibliotecznej PWSZ  w Koninie i dowodu osobistego.

V. Czytelnicy będący absolwentami PWSZ w Koninie

 1. Wydanie karty bibliotecznej absolwentowi kontynuującemu studia drugiego stopnia na dwa lata od dnia rozpoczęcia studiów wynosi 40 zł
 2. Okres wypożyczenia to 4 tyg.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 egz.
 4. Limit konta czytelnika 2 egz.
 5. Każdy dzień przetrzymania 1 egz. kosztuje 0,10 zł
 6. Bezpłatne korzystanie z Czytelni Komputerowej po okazaniu karty bibliotecznej PWSZ  w Koninie i dowodu osobistego

VI. Czytelnicy będący słuchaczem Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 1. Roczna opłata (liczona od dnia zapisu) za kartę biblioteczną wynosi 50 zł
 2. Okres wypożyczenia to 4 tyg.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 egz.
 4. Limit konta czytelnika 2 egz.
 5. Każdy dzień przetrzymania 1 egz. kosztuje 0,10 zł
 6. Bezpłatne korzystanie z Czytelni Komputerowej po okazaniu karty bibliotecznej PWSZ  w Koninie i dowodu osobistego

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki