WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności:
 • bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych
 • formacje umundurowane i uzbrojone
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
Celem studiów jest przekazanie przyszłym absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk o  bezpieczeństwie, nauk o obronności, nauk o polityce, a także nauk ekonomicznych oraz prawnych (prawo administracyjne i prawo karne), które tworzą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Nadrzędnym celem studiów jest jednak przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, technicznej oraz fizycznej ochrony osób i mienia, zarządzania kryzysowego, systemów ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a tym samym przygotowanie do pracy w specjalistycznych służbach, inspekcjach i strażach.
 
W trakcie studiów przewidziano liczne zajęcia praktyczne (ponad 2/3 zajęć). Kluczowe znaczenie dla przygotowania zawodowego (praktycznego) przyszłych absolwentów ma w szczególności przedmiot „Praktyka ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”. W jego ramach studenci mają do swojej dyspozycji osiem grup zagadnień:
 • zarządzanie i logistyka sytuacji kryzysowych,
 • orientacja w terenie, wyszkolenie strzeleckie oraz obrona cywilna,
 • bezpieczeństwo imprez masowych,
 • organizowanie i realizowanie ochrony osób,
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych,
 • organizacja ratownictwa w wypadkach i katastrofach,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym.
Bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podejmowania zadań w zakresie wykorzystywania infrastruktury i środków transportu w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z naruszenia obowiązujących norm technicznych i środowiskowych oraz optymalizacji gospodarowania zasobami w sytuacjach kryzysowych.

Formacje umundurowane i uzbrojone. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w różnorodnych służbach, inspekcjach i strażach, na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sposobu funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej oraz innych formacji umundurowanych.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, planowaniem, prowadzeniem oraz kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności oraz planujących znaleźć zatrudnienie jako administrator systemów teleinformatycznych lub menedżer bezpiecznej informacji.

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz organizowania działań ratowniczych. Jej celem jest przede wszystkim kształcenie kadr na potrzeby administracji samorządowej oraz społeczności lokalnych i regionalnych.

Program kształcenia dla kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" jest tworzony przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP, wydziałów zarządzania kryzysowego oraz agencji ochrony osób i mienia. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 
Czas trwania studiów: 3 lata
Program kształcenia dla kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" - cykl 2016-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" - cykl 2017-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia (załącznik)
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki