WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 14 czerwca 2024

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy


Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności w zakresie ergonomii oraz systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania działami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.Adresaci
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić i wzbogacić swoją wiedzę o problematykę związaną z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy, a w szczególności dla osób pełniących kierownicze funkcje w służbach BHP, które nie posiadają wyższego wykształcenia kierunkowego. Słuchaczami mogą być również pracownicy przedsiębiorstw, w których obowiązkowe jest powołanie służby BHP, osoby chcące przygotować się do pracy w tym obszarze, nauczyciele oraz pracownicy prywatnych firm świadczących usługi w zakresie BHP.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, psycholodzy, prawnicy, specjaliści z zakresu zarządzania oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan studiów
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce i regulacje międzynarodowe
 • Ogólne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawno-organizacyjne systemy oceny zgodności środków ochrony indywidualnej oraz środków technicznych stosowanych w procesie pracy
 • Zastosowanie ergonomii na stanowiskach pracy
 • Systemy zarządzania BHP
 • Metody analizy ryzyka zawodowego
 • Komputerowe wspomaganie działania służb bezpieczeństwa
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia i środowiska pracy
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Psychologia pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
 • Metodyka kształcenia dorosłych
 • Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy oraz świadczenia społeczne
 • Profilaktyka i ochrona zdrowia
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 210 godzin
 • 14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 8:00-14:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
 • Prawne podstawy ochrony pracy w Polsce i regulacje międzynarodowe
 • Systemy zarządzania BHP
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia i środowiska pracy
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt uczestnictwa
około 1200 zł/semestr

Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzonych w języku angielskim.
Informacje o studiach (138,19 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki