WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego


Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności wykorzystania instrumentów i programów wspierających rozwój regionalny na rzecz własnych organizacji i społeczności.Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, a w szczególności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, członków lokalnych grup działania oraz stowarzyszeń i fundacji.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy - przedstawiciele instytucji wdrażających fundusze unijne, konsultanci ds. opracowania strategii i planów rozwoju jednostek samorządowych, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami rozwoju lokalnego i regionalnego.

Plan studiów

Polityka regionalna w Polsce i UE
 • Gospodarka przestrzenna
 • Infrastruktura techniczna i społeczna
 • Zamówienia publiczne
 • Pomoc publiczna
 • Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Partnerstwo publiczno-społeczne i rola liderów lokalnych w zarządzaniu
 • Fundusze strukturalne jako instrument polityki regionalnej
 • Regionalne strategie energetyczne
 • Rewitalizacja i zintegrowany rozwój miast
 • Marketing terytorialny
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja polityk, programów i projektów w zarządzaniu rozwojem 
 • Polityka równości szans w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 192 godziny
 • 14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z pięciu egzaminów przedmiotowych:
 • Polityka regionalna w Polsce i UE
 • Infrastruktura techniczna i społeczna
 • Fundusze strukturalne jako instrument polityki regionalnej
 • Marketing terytorialny
 • Instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr
Informacje o studiach (134,93 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki