WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Informacje o stażu

Na Twój wniosek lub za Twoją zgodą Powiatowy Urząd Pracy może skierować Cię do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy.
 
Staż - to wykonywanie w miejscu pracy określonych zadań, umożliwiających nabywanie praktycznych umiejętności, które pozwolą później na samodzielne wykonywanie pracy. W czasie stażu nie nawiązuje się stosunku pracy.

U pracodawcy odbywasz staż na podstawie umowy zawartej między Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą oraz skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy (w okresie nieprzekaraczającym 12 miesięcy) i realizowany jest według określonego programu. Umożliwi Ci on samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu. Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek zapoznać Cię z programem stażu, który zawiera także harmonogram praktycznego wykonywania czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie. Na stażu wykonujesz czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie. W okresie odbywania stażu zachowujesz status bezrobotnego i masz prawa oraz obowiązki związane z posiadaniem statusu bezrobotnego. 
 
W trakcie odbywania stażu obowiązany jesteś do prowadzenia karty stażu, w której wpisujesz rodzaj czynności lub zadań oraz okresy ich wykonywania. Kartę wydaje Ci Powiatowy Urząd Pracy przed rozpoczęciem stażu. Dokonane wpisy muszą być poświadczone przez pracodawcę lub osobę, której powiatowy urząd pracy powierzył nadzór nad odbywaniem stażu. Po zakończeniu stażu musisz niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od jego ukończenia) zwrócić kartę w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
Na podstawie wpisu w karcie Powiatowy Urząd Pracy wyda Ci zaświadczenie o odbyciu stażu.W okresie odbywania stażu przysługuje Ci stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli nie ukończysz stażu z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu pobranego stypendium, chyba że powodem nieukończenia było podjęcie zatrudnienia.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki