WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 25 czerwca 2024

Wdrażanie i rozliczanie projektów unijnych

 
Studia są organizowane we współpracy
z Grupą Doradczą LAURUS, która specjalizuje się w doradztwie unijnym,
zrzeszając specjalistów z zakresu doradztwa finansowo-gospodarczego,
zamówień publicznych, budownictwa i ochrony środowiska. 
Cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w UE oraz przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z opracowaniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pozyskiwania środków unijnych na finansowanie zarówno przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i tzw. „projektów miękkich” (nieinfrastrukturalnych), a w szczególności dla pracowników JST, państwowych jednostek budżetowych, stowarzyszeń oraz fundacji.

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy – specjaliści z instytucji wdrażających fundusze pomocowe UE, a w szczególności urzędów marszałkowskich, regionalnych instytucji finansujących oraz izb gospodarczych.
 
Plan studiów
 • Polityka regionalna w Polsce i UE
 • Europejska polityka społeczna
 • Samorząd terytorialny w UE
 • Prawne podstawy funduszy strukturalnych
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Charakterystyka programów WRPO, POIG, POIŚ, PROW
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR
 • Kryteria i metody oceny projektów infrastrukturalnych
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego
 • Przygotowanie i ocena studium wykonalności
 • Wdrażanie i realizacja projektu infrastrukturalnego
 • Rozliczanie projektów dotowanych z WRPO
 • Charakterystyka programu – POKL (SzOP)
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL
 • Zasady dokonywania wyboru projektów nieinfrastrukturalnych
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu nieinfrastrukturalnego
 • Monitoring i promocja projektów finansowanych ze środków EFS
 • Wdrażanie i realizacja projektu nieinfrastrukturalnego
 • Metody rozliczania projektów w POKL
 • Zasada równości szans w projektach POKL (standard minimum)
 • Zasady udzielania pomocy publicznej
Czas trwania
 • dwa semestry
 • 184 godziny
 • 13 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z dwóch egzaminów przedmiotowych:
 • Samorząd terytorialny w UE
 • Prawne podstawy funduszy strukturalnych
Absolwenci studiów otrzymają:
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Grupę Doradczą LAURUS
Koszt uczestnictwa
około 1400 zł/semestr
 
Informacje o studiach (154,55 Kb)

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki