WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Sobota, 22 czerwca 2024

Mechanika i budowa maszyn

Specjalności:
  • eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
  • konstrukcja i technologia maszyn
  • przygotowanie i organizacja produkcji
  • inżynieria wirtualna NOWOŚĆ
Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Posiadają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia prac z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, a także kierowania produkcją. Mają umiejętności niezbędne do wykorzystania w pracy zawodowej techniki informatycznej. Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn przygotowany jest do podjęcia pracy w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Przygotowany jest także do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).
 
Eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych. Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie wykształconym inżynierem mechanikiem z podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie konstrukcji oraz technologii urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych. Specjalność  umożliwia uzyskanie przez studenta dodatkowych kompetencji z zakresu eksploatacji i konserwacji oraz technologii napraw pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych. Stąd miejscem zatrudnienia absolwenta tej specjalności mogą być firmy z szeroko pojętej branży mechanicznej z preferencją na firmy z branży motoryzacyjnej. Absolwenci tej specjalności mogą zasilić sieć warsztatów naprawczych maszyn rolniczych, ale również rozszerzyć tą sieć tworząc własne mini i makro przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu obsługi i napraw sprzętu rolniczego, jak i pojazdów samochodowych.

Konstrukcja i technologia maszyn. Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcyjnego (opracować dokumentację konstrukcyjną – co wykonać) oraz projektowania technologii wytwarzania (opracować dokumentację – jak wykonywać). Posiada umiejętność  wykorzystania systemów komputerowych wspomagających prace konstrukcyjne i technologiczne. Podstawowym miejscem zatrudnienia absolwenta tej specjalności są działy (komórki) przygotowania produkcji wszystkich przedsiębiorstw.
 
Przygotowanie i organizacja produkcji. Absolwent tej specjalności posiada umiejętność przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, a także umiejętność sterowania procesem wytwarzania, reagowania na zakłócenia w nim występujące. Wie jak usprawniać produkcję, dążyć do obniżenia kosztów wytwarzania produktów. Absolwent tej specjalności może zostać zatrudniony w małych i średnich przedsiębiorstwach, jako inżynier odpowiedzialny zarówno za przygotowanie produkcji, jak i nadzorujący jej przebieg.
 
Inżynieria wirtualna. Absolwent tej specjalności posiada umiejętność organizacji nowoczesnych miejsc pracy CAD/CAM z punktu widzenia zastosowanego sprzętu, konfiguracji oprogramowania podstawowego i specjalistycznego, administrowania systemem i lokalną siecią komputerową oraz wiedzę z zakresu sposobów wymiany informacji. Zakres wiadomości uzyskanych w ramach specjalności umożliwia praktyczne wykonanie wszystkich tych czynności bez wnikania w teorię będącą domeną informatyków. W małej i średniej firmie zdobyta wiedza zapewnia absolwentowi pełną samowystarczalność informatyczną, w bardzo dużych pracowniach absolwent jest kompetentnym współpracownikiem pionu informatycznego. Osoba pracująca w tak przygotowanym środowisku wirtualnym posiada pełną znajomość najnowszych narzędzi programowych. Zakres praktycznych i teoretycznych wiadomości obejmuje szeroko rozumiane modelowanie z wykorzystaniem metod komputerowych i cały proces od koncepcji do wytworzenia produktu z zastosowaniem metod wirtualnego projektowania czy „rapid prototyping”. Cała koncepcja tego procesu nie polega na „wspomaganiu” tradycyjnych metod konstruowania i wytwarzania, w którym komputer spełnia jedynie rolę „elektronicznej deski kreślarskiej”, lecz na całkowicie nowym podejściu, w którym cały produkt, jego właściwości, cechy użytkowe, metody wytwarzania przygotowane są wirtualnie, z wykorzystaniem metod CAD/CAM.
Absolwent tej specjalności zna szeroki wachlarz zagadnień, przez co może dopasować się do każdej grupy problemów CAD/CAM, jakich wymagać będzie jego zakład i stanowisko pracy. Kształcenie zawiera elementy aktywnego wyszukiwania nowych metod, programów i koncepcji z wykorzystaniem narzędzi sieciowych, zwłaszcza do prac przejściowych i dyplomowych. Kontynuacja tego procesu samodoskonalenia umożliwia dostosowanie do wymogów dowolnego stanowiska pracy CAD/CAM.
Ważnym elementem kształcenia jest poznanie  elementów prezentacji elektronicznej, wykorzystania sieci Internet w celach marketingowych i komercyjnych, tworzenia zaawansowanej grafiki komputerowej, animacji itp. Wiedza ta będzie przydatna zarówno dla prowadzących indywidualnie niewielkie biura inżynierskie, jak i dla współpracy z wyspecjalizowanymi działami w dużych firmach.


Czas trwania studiów: 3,5 roku

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2013-2017
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2014-2018
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Czas trwania studiów: 4 lata

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2015-2019
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Plan studiów

Kierunek "mechanika i budowa maszyn" - cykl 2016-2020
Uchwała w sprawie efektów kształcenia
Efekty kształcenia
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki